Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 192/TCHQ-KTTT
V/v  đối tượng áp dụng thông tư 118/2003/TT/BTC

Hà Nội , ngày 13 tháng 1 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 192/TCHQ-KTTT NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ 118/2003/TT/BTC

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố, liên tỉnh

Căn cứ Nghị định 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT);
Theo quy định tại Mục I Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2002/NĐ-CP:
Tổng cục Hải quan thông báo đối tượng áp dụng Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 8/12/2003 như sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp, các bên hợp doanh thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

2. Hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng thương mại có xuất xứ Hoa Kỳ;

3. Hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng thương mại trong Danh mục hàng hóa của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN;

Đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước, vùng lãnh thổ, khối liên minh quốc gia khác, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Thương mại rà soát cam kết trong các Hiệp định thương mại song phương và đa phương để thông báo sau.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

Nguyễn Ngọc Túc

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 192/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

  • Số hiệu: 192/TCHQ-KTTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 13/01/2004
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/01/2004
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản