Hệ thống pháp luật

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1794/BHXH-CST
V/v hướng dẫn việc tiếp nhận sổ BHXH của BHXH CAND và tính thời gian công tác đối với cán bộ, chiến sỹ CAND đã phục viên, xuất ngũ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Công văn số 9460/BHXH ngày 11/12/2012 của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạo điều kiện, quan tâm và có ý kiến để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chấp thuận đối với sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được BHXH Công an nhân dân xác nhận bảo lưu di chuyển đến, giải quyết chi trả chế độ BHXH. Để việc tổ chức thực hiện các quy định của ngành được thống nhất, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Việc thực hiện cấp sổ BHXH trong Công an nhân dân (loại sổ 48 trang và 24 trang) do Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục III, Bộ Nội vụ thực hiện ký, cấp sổ BHXH, nhưng khi chốt sổ lại do BHXH Công an nhân dân thực hiện theo Quy định 428/BHXHVN ngày 23/5/1996 của BHXH Việt Nam quy định về quản lý thu, chi và thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên công an nhân dân. Vì vậy, khi tiếp nhận sổ BHXH của đối tượng chuyển ngành đã được BHXH Công an nhân dân cấp và xác nhận trên sổ BHXH, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

2. Trường hợp có thời gian công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 và không hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp có thời gian công tác trong Công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ sau đó công tác ở xã giữ các chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ chưa hưởng trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, chờ hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tổ chức thực hiện.

3. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khi tiếp nhận sổ BHXH của đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân chuyển ngành nếu phát hiện sổ BHXH của BHXH Công an nhân dân ghi và xác nhận thời gian đóng BHXH chưa đúng với quy định của BHXH Việt Nam thì hướng dẫn và yêu cầu đối tượng mang sổ BHXH về đơn vị cũ để ghi và xác nhận lại theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các Ban: CSXH, KT;
- BHXH CAND;
- Lưu: VT, CST (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1794/BHXH-CST hướng dẫn việc tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân và tính thời gian công tác đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • Số hiệu: 1794/BHXH-CST
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/05/2013
  • Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Người ký: Đỗ Văn Sinh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/05/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản