Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1516/ATTP-NĐTT
V/v đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,
- Ban Quản lý ATTP tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với các thí sinh và người thân liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 sẽ được tổ chức tại tất cả các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế/Ban quản lý an toàn thực phẩm triển khai và chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn thực phẩm với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán ăn và các đơn vị, cá nhân cung cấp suất ăn miễn phí phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại gần các Điểm thi.

2. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Không để các cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp dịch vụ ăn uống.

3. Thành lập các tổ thường trực (3-5 người/tổ) cùng phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng phương án điều tra, xử lý nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm.

4. Thông tin tổng hợp đề nghị báo cáo về Cục An toàn thực phẩm bằng điện thoại hoặc Email:

- Điện thoại cơ quan: 024.37366440, máy lẻ 6030,6040.

- Email: phongquanlyngodoc@yahoo.com.vn

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Cục quản lý KCB (để t/hợp);
- Chi cục ATVSTP tỉnh/thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, NĐTT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hùng Long

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1516/TTP-NĐTT về đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Cục An toàn thực phẩm ban hành

  • Số hiệu: 1516/ATTP-NĐTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 30/06/2020
  • Nơi ban hành: Cục an toàn thực phẩm
  • Người ký: Nguyễn Hùng Long
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/06/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản