Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1407/BTTTT-CVT
V/v phối hợp chỉ đạo thực hiện công điện số 597/CĐ-BCĐ liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố “Rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly; các khu cách ly tập trung phải có camera đủ để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, các camera giám sát phải được hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định”.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông (bao gồm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, sau đây gọi tắt là các doanh nghiệp được chỉ định) xây dựng hệ thống giám sát và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố triển khai việc khảo sát, kết nối các camera giám sát ở các khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai hệ thống kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý trên địa bàn cử đầu mối đại diện của cơ sở cách ly phối hợp thực hiện nhiệm vụ này, gửi danh sách tổng hợp (bao gồm tối thiểu các thông tin: họ tên; chức danh; số điện thoại liên hệ; địa chỉ e-mail) thông qua Sở Thông tin và Truyền thông địa phương.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và đầu mối của doanh nghiệp được chỉ định tại địa phương khẩn trương thực hiện việc khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại các khu cách ly; thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung.

3. Chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và doanh nghiệp được chỉ định thực hiện việc kết nối theo phương án thống nhất để phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

(Danh sách doanh nghiệp được chỉ định tại từng Tỉnh, thành phố có ở phụ lục kèm theo)

Do tình hình chống dịch cấp bách, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Ủy ban nhân dân chỉ đạo phối hợp triển khai sớm nhất, tạo điều kiện để việc kết nối với hệ thống giám sát tập trung được hoàn thành trước ngày 10/5/2021.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với đầu mối: Cục viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, số điện thoại 0904777889, email: vnduong@mic.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- BCĐ Quốc gia về phòng chống Covid 19;
- Cục THH (để p/h);
- Sở TTTT các tỉnh, thành (để t/h);
- Tập đoàn Viettel (để t/h);
- Tập đoàn VNPT (để t/h);
- Lưu: VT, CVT (80b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT CAMERA TẬP TRUNG TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
(kèm theo văn bản số 1407/BTTTT-CVT ngày 06 tháng 5 năm 2021)

STT

Tỉnh/thành phố

Doanh nghiệp được chỉ định

1.

Thành phố Hà Nội

Viettel

2.

Tỉnh Hà Giang

3.

Tỉnh Cao Bằng

4.

Tỉnh Bắc Kạn

5.

Tỉnh Tuyên Quang

6.

Tỉnh Lào Cai

7.

Tỉnh Điện Biên

8.

Tỉnh Lai Châu

9.

Tỉnh Sơn La

10.

Tỉnh Yên Bái

11.

Tỉnh Hoà Bình

12.

Tỉnh Thái Nguyên

13.

Tỉnh Lạng Sơn

14.

Tỉnh Quảng Ninh

15.

Tỉnh Bắc Giang

16.

Tỉnh Phú Thọ

17.

Tỉnh Vĩnh Phúc

18.

Tỉnh Bắc Ninh

19.

Tỉnh Hải Dương

20.

Thành phố Hải Phòng

21.

Tỉnh Hưng Yên

22.

Tỉnh Thái Bình

23.

Tỉnh Hà Nam

24.

Tỉnh Nam Định

25.

Tỉnh Ninh Bình

26.

Tỉnh Thanh Hóa

27.

Tỉnh Nghệ An

28.

Tỉnh Hà Tĩnh

29.

Tỉnh Quảng Bình

30.

Tỉnh Quảng Trị

31.

Tỉnh Thừa Thiên Huế

32.

Thành phố Đà Nẵng

VNPT

33.

Tỉnh Quảng Nam

34.

Tỉnh Quảng Ngãi

35.

Tỉnh Bình Định

36.

Tỉnh Phú Yên

37.

Tỉnh Khánh Hòa

38.

Tỉnh Ninh Thuận

39.

Tỉnh Bình Thuận

40.

Tỉnh Kon Tum

41.

Tỉnh Gia Lai

42.

Tỉnh Đắk Lắk

43.

Tỉnh Đắk Nông

44.

Tỉnh Lâm Đồng

45.

Tỉnh Bình Phước

46.

Tỉnh Tây Ninh

47.

Tỉnh Bình Dương

48.

Tỉnh Đồng Nai

49.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

50.

Thành phố Hồ Chí Minh

51.

Tỉnh Long An

52.

Tỉnh Tiền Giang

53.

Tỉnh Bến Tre

54.

Tỉnh Trà Vinh

55.

Tỉnh Vĩnh Long

56.

Tỉnh Đồng Tháp

57.

Tỉnh An Giang

58.

Tỉnh Kiên Giang

59.

Thành phố Cần Thơ

60.

Tỉnh Hậu Giang

61.

Tỉnh Sóc Trăng

62.

Tỉnh Bạc Liêu

63.

Tỉnh Cà Mau