Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13419/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Phil Inter Pharma tại công văn số PIP0703/2018/CB-DAV đề ngày 07/03/2018 và công văn số PIP2805/2018/CB-DAV đề ngày 28/05/2018 về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

TT

Tên thuốc (1)

SĐK (2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3)

Tên NSX (4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối ...) (5)

Tiêu chuẩn dược chất (6)

Tên NSX nguyên liệu (7)

Địa chỉ NSX nguyên liệu (8)

Nước sản xuất (9)

1

Eighteengel

VD-18863-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Erythromycin

USP 32

Taishan City Chemical Pharmaceutical Co., Ltd.

No.98 LongZhou Road, Taicheng, Taishan City Guangdong, China

China

2

Endix-G

VD-18864-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Econazole nitrate

USP 32

Guangzhou Hanpu Pharmaceutical Co., Ltd.

Yunpu Industrial Zone, Huangpu Region, Guangzhou, Guangdong, China

China

3

Endix-G

VD-18864-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Triamcinolone acetonide

USP 32

Farmabios

Via Pavia, 1. 27027 Gropello Cairoli PV Italy

Italy

4

Endix-G

VD-18864-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Gentamicin sulfate

USP 32

Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai, China

China

5

L-Cystine

VD-18867-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

L-cystine

BP 2010

Ningbo Zhenhai Haide Biochem Co. Ltd.

301# Anping Rd, Zhaobaoshan St. Zhenhai, Ningbo, 315200 P. R. China

China

6

Philomi

VD-18869-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Ascorbic Acid

USP 32

DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co, Ltd

No 61 Jiangshan Road, Jingjiang, Jiangsu, 214500, PRC- China

China

7

Philomi

VD-18869-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Tocopheryl acetate

USP 32

Zhejiang Medicine Co., Ltd

Pnojiang Industrial Zone, Shaoxing Zhejiang 312071, P.R China

China

8

Philomi

VD-18869-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

ß-Carotene 30% suspension

USP 32

DSM Nutritional Products France

Boulevard d'Alsace BP170 68128 Village Neuf France

France

9

Anapa

VD-18559-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Erythromycin

USP 32

Taishan City Chemical Pharmaceutical Co., Ltd

No.98 LongZhou Road, Taicheng, Taishan City Guangdong, China

China

10

Timi Roitin

VD-18564-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Chondroitin sulfate natri

USP 32

ZPD A/S

H. E. Bluhmes Vej63. 6700 Esbjerg . Denmark.

Denmark

11

Timi Roitin

VD-18564-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Nicotinamide

USP 32

Tianjin Zhongrui Pharmaceutical Co., Ltd.

Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist. Tianjin City China

China

12

Timi Roitin

VD-18564-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Fursultiamine

TCNSX

lldong Pharmaceutical Co., Ltd.

53 Gongdan-ro, 98 Beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea

Korea

13

Timi Roitin

VD-18564-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Riboflavin

USP 32

Hubei Guangji Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1 Jiangdi Road,Wuxue City,Hubei,China

China

14

Timi Roitin

VD-18564-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Pyridoxine HCl

USP 32

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China

China

15

Timi Roitin

VD-18564-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Calcium pantothenate

USP 32

Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co., Ltd.

Linglong Economical Arre Linan Hangzhou Shejiang 311301 p.r, China

China

16

Laxazero 2g

VD-18866-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Cefpirome sulfate

TCNSX

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.

Plot Nos. 138-149, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District - 603 110 India

India

17

Tacedox

VD-18868-13

23/5/2019

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Cefpodoxime proxetil

USP 32

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.

Plot Nos 138-149, SIDCO  Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District - 603 110 India

India

18

PHILTRIMAISON

GC-0144-11

24/1/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Betamethasone dipropionate

USP 38

NEWCHEM (Italy)

Via E, De Amicis 47 - 20123 Milano, Italy

Italy

19

PHILTRIMAISON

GC-0144-11

24/1/2019

CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Gentamycin sulfate

DĐVN IV

YANTAI JUSTAWARE PHARMACEUTICAL CO.,LTD

No. 1, Yanfu Road, Zhifu District, Yantai, China.

China

20

PHILTRIMAISON

GC-0144-11

24/1/2019

CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Clotrimazole

USP 38

CHANGZHOU YABANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

Liangchang East Road 6# Jintan,Changzhou,Jiangsu,China

China

21

SOFTERIN

GC-0181-12

24/1/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Urea

USP 39

DAEJUNG CHEMICALS & METALS CO., LTD.

186, Seohaean-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea

Korea

22

BRAINRISH

VD-14051-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Vitamin E (D-α-Tocopherol)

USP 38

ZHEIJIANG WORLDBESTVE BIOTECHNOLOGY CO., LTD

158 Xinqiao Shanbei, Lanjiang ST, Lanxi city, Zhejiang 321103, China

China

23

TREVISO

VD-14058-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Isotretinoin

USP 38

TAIZHOU HENGFENG PHARMACEUTICAL & CHEMICAL CO., LTD

Shuiyang chemical development zone, linhai, China

China

24

VISTRININ

VD-14059-11

5/2/2019

CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Isotretinoin

USP 38

TAIZHOU HENGFENG PHARMACEUTICAL & CHEMICAL CO., LTD

Shuiyang chemical development zone, linhai, China

China

25

GELATAMIN-S

VD-15293-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Sodium chondroitin sulphate

TCNSX

ZPD A/S.

H E. Bluhmes Vej63. 6700 Esbjerg . Denmark

Denmark

26

GELATAMIN-S

VD-15293-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Fursultiamine

TCNSX

ILDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD./ KOREA

53 Gongdan-ro, 98 Beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea

Korea

27

GELATAMIN-S

VD-15293-11

5/2/2019

CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA

ƴ-Oryzanol

TCNSX

ORYZA OIL & FAT CHEMICAL CO., LTD.

1Aza Numata Kitagata Kitagata- cho ichinomiya- city, Aichi- prefecture 493-8001, Japan

Japan

28

GELATAMIN-S

VD-15293-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Riboflavin tetrabutyrat

KP X

ILDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Seocho P.O.Box 288#60 Yangjae- Dong Seocho-Ku, Seoul Korea

Korea

29

GELATAMIN-S

VD-15293-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Inositol

USP 38

ZHUCHENG HAOTIAN PHARM CO., LTD

64 Jiangjun Rd.,Xinxing, Zhucheng, Shandong, China

China

30

GELATAMIN-S

VD-15293-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Nicotinamide

USP 38

TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD

Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist. Tianjin City China

China

31

GELATAMIN-S

VD-15293-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Pyridoxine HCl

BP 2013

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China

China

32

GELATAMIN-S

VD-15293-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Calcium pantothenate

BP 2013

DSM NUTRITIONAL PRODUCLS UK LTD

Drakemyre, Dalry, KA24, 5JJ United Kingdom.

Kingdom

33

GELATAMIN-S

VD-15293-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Cyanocobalamine

USP 38

HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO., LTD

Xicheng Dist, Ningjin County, Hebei Province, China

China

34

SEOULClGENOL

VD-15608-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Thiamine nitrate

USP 38

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China

China

35

SEOULCIGENOL

VD-15608-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Pyridoxine HCl

BP 2013

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China

China

36

SEOULCIGENOL

VD-15608-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Riboflavin

USP 38

CHIFENG PHARMACEUTICAL CO., LTD

84 Yidong street,Hongshan district,Chifeng,Inner Mongolia, China

China

37

SEOULCIGENOL

VD-15608-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Nicotinamide

USP 38

TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD

Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist, Tianjin City China

China

38

SEOULCIGENOL

VD-15608-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Calcium pantothenate

BP 2013

DSM NUTRITIONAL PRODUCLS UK LTD

Drakemyre, Dalry, KA24, 5JJ United Kingdom.

Kingdom

39

TENRICY

VD-15062-11

5/2/2019

CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Dutasteride

EP 8.0

STERLING S.p.A (ITALY)

Via della Carboneria, 30 Solomeo-06073 Corciano - Perugia - Italy

Italy

40

PHILUTE

VD-15297-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Lutein

TCNSX

SHAANXI YUANBANG BIO-TECH CO., LTD

Rm 1007, Building B, Huixin IBC, No.1, Zhangba 1st Rd, 710065, Xi'an, China.

China

41

PHILACENAL

VD-15604-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

L-Cystine

EP 8.0

SHIJIAZHUANG SHIXING AMINO ACID CO., LTD

Jiacun Indu. Zone, Gaocheng City, Hebei, China

China

42

PHILACENAL

VD-15604-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Cholin bitartrate

USP 38

ALGRY QUIMKA SL

Pol. Ind. Nuevo Puerto 21810 Palos de la Frontera (Huelva) Spain

Spain

43

PHILBIBIF DAY

VD-15605-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Acetaminophen

BP 2013

ANQIU LU’AN PHARMACEUTICAL CO., LTD. CHINA

No. 35 Weixu North Road, Anqiu Shandong, China

China

44

PHILBIBIF DAY

VD-15605-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Dextromethorphan HBr

USP 37

WOCKHARDT LIMITED

Plot No. 138, GIDC Estate Ankleshwar 393002 Dist Bharuch Guarat, India

India

45

PHILBIBIF DAY

VD-15605-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Phenylephrine HCl

USP 37

SHENZHEN HAPPY PHARMACEUTICALS ., LTD

Room 1506 Waimao QingGong Building No. 1002 AiGuo Road Luohu Dist., Shenzhen China

China

46

PRELONE

VD-15607-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Dutasteride

EP 8.0

STERLING S.p.A (ITALY)

Via della Carboneria, 30 Solomeo-06073 Corciano - Perugia - Italy

Italy

47

ALVERSIME

VD-15933-11

5/2/2019

CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Alverine citrate

EP 8.0

SHANGHAI HOLDENCHEM CO., LTD

Touzeng Village BinHuai town BinHai Country Yancheng City Jiangsu Province China

China

48

ALVERSIME

VD-15933-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Simethicone

USP 38

SS PHARM CO., LTD

10, Beomjigi-ro 141 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi- do, Korea

Korea

49

BLUEMINT

VD-15934-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

L-cystine

EP 8

SHIJIAZHUANG SHIXING AMINO ACID CO., LTD

Jiacun Indu. Zone, Gaocheng City, Hebei, China

China

50

PHILIPACOL

VD-15943-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Acetaminophen

BP 2013

ANQIU LU'AN PHARMACEUTICAL CO., LTD CHINA

No. 35 Weixu North Road, Anqiu Shandong, China

China

51

PHILIPACOL

VD-15943-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Chlorpheniramine maleate

BP 2013

SUPRIYA LIFESCIENCE LTD., MUMBAI, INDIA

A5/2 Lote Parshuram Indus Are MIDC Tal khed Dist., Ratnagiri 415722 Maharashtra India

India

52

PHILIPACOL

VD-15943-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Dextromethorphan HBr

USP 37

WOCKHARDT LIMITED

Plot No. 138, GlDC Estate Ankleshwar 393002 Dist Bharuch Guarat, India

India

53

PHILIPACOL

VD-15943-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Phenylephrine HCl

USP 37

SHENZHEN HAPPY PHARMACEUTICALS ., LTD

Room 1506 Waimao QingGong Building No. 1002 AiGuo Road Luohu Dist., Shenzhen China

China

54

QUEENMIN

VD-15058-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Vitamin A (Retinol Palmitate)

DĐVN IV

BASF SE

Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwwigshafen, Germany

Germany

55

QUEENMIN

VD-15058-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Vitamin D3 (Cholecalciferol)

EP 8

BASF SE

Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwwigshafen, Germany

Germany

56

QUEENMIN

VD-15058-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Vitamin C (Acid Ascorbic)

USP 38

SHANDONG LUWEI PHARMACEUTICAL CO., LTD

Shuangfeng Industrial Park.Zichuan District,Zibo City,Shandong,China

China

57

QUEENMIN

VD-15058-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Vitamin E (Tocopheryl Acetate)

BP 2013

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD.

Hauptsstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

58

QUEENMIN

VD-15058-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Vitamin B1 (Thiamine Nitrate)

USP 38

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi. 333300 China

China

59

QUEENMIN

VD-15058-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Vitamin B2 (Riboflavin)

USP 38

CHIFENG PHARMACEUTICAL CO., LTD

84 Yidong street,Hongshan district,Chifeng,Inner Mongolia, China

China

60

QUEENMIN

VD-15058-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Vitamin B5 (Calcium Pantothenate)

BP 2013

DSM NUTRITIONAL PRODUCLS UK LTD

Drakemyre, Dalry, KA24, 5JJ United Kingdom.

Kingdom

61

QUEENMIN

VD-15058-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Vitamin B6 (Pyridoxins Hydrochloride)

BP 2013

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China

China

62

QUEENMIN

VD-15058-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Vitamin B9 (Acid folic)

USP 38

DSM NUTRLTLONAL PRODUCTS LTD.

Branch Site Sisseln Hauptstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

63

QUEENMIN

VD-15058-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Vitamin PP (Nicotinamide)

BP 2013

TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD

Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist. Tianjin City China

China

64

PHILHEXAMIN

VD-15296-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Ascorbic acid

USP 38

SHANDONG LUWEI PHARMACEUTICAL CO., LTD

Shuangfeng Industrial Park, Zichuan District,Zibo City, Shandong,China

China

65

PHILHEXAMIN

VD-15296-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Ergocalciferol

USP 38

SICHUAN NEIJIANG HUI XIN PHARMACEUTICAL CO.

No. 188, Linchang Road, Baima Town, Neijiang, Sichuan, R.R. China 641005

China

66

PHILHEXAMIN

VD-15296-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Nicotinamide

BP 2013

TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD

Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist. Tianjin City China

China

67

PHILHEXAMIN

VD-15296-11

5/2/2019

CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Riboflavin

USP 38

CHIFENG PHARMACEUTICAL CO., LTD

84 Yidong street,Hongshan district,Chifeng,Inner Mongolia, China

China

68

PHILHEXAMIN

VD-15296-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Thiamine nitrate

USP 38

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China

China

69

PHILHEXAMIN

VD-15296-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Retinol palmitate

DĐVN IV

BASF SE

Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwwigshafen, Germany

Germany

70

CAORIN

VD-15935-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Calcitriol

USP 38

BIOCOMPOUNDS PHARMACEUTICAL INC.

Building C7, No. 3802 Shengang Rd., Xinfei Corporation Home Songjiang, Shanghai, 201611. China

China

71

CAORIN

VD-15935-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Calcium Lactate

BP 2013

LUOYANG LONGMEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

County Industril Zone Luoning, Henan Province, China

China

72

CAORIN

VD-15935-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Magnesium Oxide

USP 38

AMERICAN PHARMACEUTICAL & HEALTH PRODUCTS, INC

25 Rainbow FIs, Inrvine CA 92603, USA

USA

73

CAORIN

VD-15935-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Zinc Oxide

USP 38

CANTON LABORATORIES PVT. LTD

110-A&B, GIDC Estate, Makarpura Baroda -390 010 India

India

74

MAIPOCHI

VD-15939-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Tocopherol acetate (vitamin E)

BP 2013

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD.

Hauptsstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

75

MAIPOCHI

VD-15939-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Magnesium Oxide (MgO)

USP 38

AMERICAN PHARMACEUTICAL & HEALTH PRODUCTS, INC

25 Rainbow FIs, Inrvine CA 92603, USA

USA

76

LOGPATAT

VD-15941-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

L-Citrulline

TCNSX

NINGBO ZHENHAI HAIDE BIOCHEM CO..LTD

799 Fengxiang Road Xiepu, Zhenhai, Ningbo 315204, China

China

77

LOGPATAT

VD-15941-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Pyridoxine HCl

BP 2013

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300 China

China

78

LOGPATAT

VD-15941-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

DL-alpha- Tocopheryl acetate

BP 2013

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD.

Hauptsstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

79

LOGPATAT

VD-15941-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

N-acetyl-L-aspartic acid

TCNSX

FLAMMA S.P.A

Via Bedeschi 22-24040 Chignol D'Lsola-BG-ltaly

Italy

80

LOGPATAT

VD-15941-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Retinyl acetate

DĐVN IV

BASF

Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwwigshafen, Germany

Germany

81

ORAMIN

VD-15602-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Retinol palmitate

DĐVN IV

ZHEJIANG NHU COMPANY LTD

Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang Province, China

China

82

ORAMIN

VD-15602-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Ergocalciferol

USP 38

TAIZHOU HISOUND PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Zhejiang Provincical Chemical and Medical Materials Base Linhai Zone, Linhai, Zhejiang, China P.C 317016

China

83

ORAMIN

VD-15602-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Tocopherol acetate

BP 2013

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD.

Hauptsstrasse 4, CH-4334 Sissein, Switzerland

Switzerland

84

ORAMIN

VD-15602-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Ascorbic acid

USP 38

SHANDONG LUWEI PHARMACEUTICAL CO., LTD

Shuangfeng Industrial Park, Zichuan District, Zibo City, Shandong, China

China

85

ORAMIN

VD-15602-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Thiamine nitrate

USP 38

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China

China

86

ORAMIN

VD-15602-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Riboflavin

USP 38

JIANGXI DEXING PHARCHN SODIUM ISOVITANMIN C Co., LTD.

Xingangshan Town, Dexing city, Jiangxi Prov., China

China

87

ORAMIN

VD-15602-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Pyridoxine hydrocloride

BP 2013

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Le’ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China

China

88

ORAMIN

VD-15602-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Calcium pantothenate

BP 2013

DSM NUTRITIONAL PRODUCLS UK LTD

Drakemyre, Dalry, KA24, 5JJ United Kingdom.

Kingdom

89

ORAMIN

VD-15602-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Nicotinamide

BP 2013

TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD

Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist, Tianjin City China

China

90

ORAMIN

VD-15602-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Cyanocobalamine

EP 8.2

HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO., LTD

Xicheng Dist., Ningjin County, Hebei Province, China

China

91

ORAMIN

VD-15602-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Folic acid

USP 38

DSM NUTRLTLONAL PRODUCTS LTD.

Branch Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

92

PHILOYVITAN

VD-15945-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Thiamine nitrate

USP 38

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China

China

93

PHILOYVITAN

VD-15945-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Pyridoxine HCl

BP 2013

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China

China

94

PHILOYVITAN

VD-15945-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Riboflavin

USP 38

CHIFENG PHARMACEUTICAL CO., LTD

84 Yidong street,Hongshan district,Chifeng,Inner Mongolia, China

China

95

PHILOYVITAN

VD-15945-11

5/2/2019

CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Nicotinamide

BP 2013

TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD

Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist. Tianjin City China

China

96

PHILOYVITAN

VD-15945-11

5/2/2019

CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Calcium pantothenate

BP 2013

DSM NUTRITIONAL PRODUCLS UK LTD

Drakemyre, Dalry, KA24, 5JJ United Kingdom.

Kingdom

97

PHILATONIC

VD-15295-11

5/2/2019

CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Retinol palmitate

DĐVN IV

BASF SE

Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwwigshafen, Germany

Germany

98

PHILATONIC

VD-15295-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Ergocalciferol

USP 38

SICHUAN NEIJIANG HUI XIN PHARMACEUTICAL CO., LTD

No. 188, Linchang Road, Baima Town, Neijiang, Sichuan, R.R. China 641005

China

99

PHILATONIC

VD-15295-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Tocopherol acetate

BP 2013

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD.

Hauptsstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

100

PHILATONIC

VD-15295-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Ascorbic acid

USP 38

YIXING JIANGSHAN BIO-TECH CO., LTD.

Zhoutie Town, Yixing City, Jiangsu. China

China

101

PHILATONIC

VD-15295-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Thiamine nitrate

USP 38

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China

China

102

PHILATONIC

VD-15295-11

5/2/2019

CÔNGTY TNHH PHIL INTER PHARMA

Riboflavin

USP 38

CHIFENG PHARMACEUTICAL CO., LTD

84 Yidong street,Hongshan district,Chifeng,Inner Mongolia, China

China

103

PHILATONIC

VD-15295-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Pyridoxine hydrocloride

BP 2013

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300. China

China

104

PHILATONIC

VD-15295-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Calcium pantothenate

BP 2013

DSM NUTRITIONAL PRODUCLS UK LTD

Drakemyre, Dalry, KA24, 5JJ United Kingdom.

Kingdom

105

PHILATONIC

VD-15295-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Nicotinamide

BP 2013

TIANJIN ZHONGRUI PHARMACEUTICAL CO. LTD

Easterm Beihuan Road, Chengguan Town Wuqing Dist. Tianjin City China

China

106

PHILATONIC

VD-15295-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Cyanocobalamine

EP 8.2

HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO., LTD

Xicheng Dist., Ningjin County, Hebei Province, China

China

107

PHILATONIC

VD-15295-11

5/2/2019

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Folic acid

USP 38

DSM NUTRLTLONAL PRODUCTS LTD.

Branch Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland