Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1296/TCT/CS

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1296 TCT/CS NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC ƯU ĐÃI THUẾ THEO LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 94/CT-NV ngày 04-1-2002 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị giải đáp một số vướng mắc về ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1- Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.1, mục II, Phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3-4-2001 của Bộ Tài chính: doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư thì được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới. Trường hợp này mức ưu đãi miễn giảm thuế không tính riêng cho ngành nghề được hưởng ưu đãi mà được xác định trên tổng thu nhập toàn bộ các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2- Căn cứ điểm 5, mục VII của Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ thì hoạt động sản xuất, dịch vụ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư.

Do đó các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, dịch vụ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội (bao gồm cả các doanh nghiệp di chuyển vào hoạt động sản xuất, dịch vụ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao) thuộc đối tượng hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm 5, mục II nêu trên. Mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.2, mục II Phần B thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3-4-2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế thông báo Cục thuế biết và thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1296/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

  • Số hiệu: 1296/TCT/CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/03/2002
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/03/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản