Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/BCT-CNNg
V/v xác nhận D/N đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô của Công ty TNHH ôtô Đông Phong

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Công thương Hưng Yên

Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 001-ĐP ngày 10 tháng 2 năm 2012 của Công ty TNHH ôtô Đông Phong đề nghị hướng dẫn doanh nghiệp làm các thủ tục cần thiết trong việc xác nhận doanh nghiệp đáp ứng các quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô ban hành kèm theo Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Địa điểm sản xuất, lắp ráp ôtô tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Về việc này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Công ty TNHH ôtô Đông Phong đã được UBND tỉnh Hưng Yên ra văn bản xác nhận doanh nghiệp đáp ứng các quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô ban hành kèm theo Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (văn bản xác nhận số 314/XN-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2008 và được điều chỉnh tại văn bản số 1573/XN-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Hưng Yên). Loại ôtô do doanh nghiệp hiện đang lắp ráp là các loại ôtô tải có tải trọng đến 40 tấn. Địa điểm lắp ráp tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi là cơ sở số 1).

Theo giải trình của Công ty TNHH ôtô Đông Phong tại công văn số 001-ĐP ngày 10 tháng 2 năm 2012 nói trên, Công ty đã mua lại Công ty TNHH Nam Hồng có địa chỉ tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất lắp ráp ôtô tại địa điểm này (gọi là cơ sở 2) để sản xuất, lắp ráp các loại ôtô tương tự như các loại xe hiện đang lắp ráp tại cơ sở số 1 (tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Theo giải trình của Công ty TNHH ôtô Đông Phong, Công ty sẽ chuyển toàn bộ việc lặp ráp ôtô từ cơ sở lắp ráp số 1 sang cơ sở lắp ráp số 2. Còn cơ sở lắp ráp số 1 sẽ được Công ty sử dụng để sản xuất thùng xe và các linh kiện phụ trợ khác, phục vụ cho công đoạn lắp ráp hoàn chỉnh tại cơ sở lắp ráp số 2 tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô số 1 tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên của Công ty TNHH ôtô Đông Phong đã được Sở Công nghiệp Hưng Yên (nay là Sở Công Thương Hưng Yên tiến hành kiểm tra và trình UBND tỉnh Hưng Yên ra các văn bản xác nhận cho doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô theo các quy định của Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Do vậy việc tiến hành kiểm tra, trình UBND tỉnh Hưng Yên ra văn bản xác nhận cơ sở sản xuất số 2 của Công ty TNHH ôtô Đông Phong tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đủ tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô theo các quy định của Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp vẫn thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên.

Vụ Công nghiệp nặng thông báo ý kiến trên đây của lãnh đạo Bộ Công Thương để Sở Công thương Hưng Yên biết, thực hiện./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Trụ