Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/KCB-PHCN&GĐ
V/v Tiếp tục thực hiện về phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị có triển khai GĐPY, GĐPYTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện pháp y Quốc gia;
- 5 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực
(Sau đây gọi chung là Đơn vị)

Trước tình hình diễn biến khó lường của dịch Covid -19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 tại các cơ sở y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị:

1 .Thường xuyên cập nhật và thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tại các văn bản đã ban hành và được cập nhật tại Website của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tại chuyên mục: “Các văn bản về công tác chẩn đoán, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh Viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)”;

2. Đề nghị Sở Y tế có văn bản chỉ đạo các Trung tâm pháp y thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid - 19; Chỉ đạo Trung tâm pháp y khi thực hiện giám định pháp y, cần nghiêm túc tuân thủ các biện pháp về phòng chống dịch Covid - 19; Chưa thực hiện giám định pháp y đối với các trường hợp có sốt, ho và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính (không lý giải được bằng các nguyên nhân khác) hoặc có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và có tiền sử đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định Covid-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng theo hướng dẫn tại Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới;

3. Năm (05)Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực khi thực hiện giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu, theo yêu cầu, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc khai báo y tế về tình hình dịch tễ của đối tượng cũng như của cán bộ chiến sĩ công an được cử tham gia theo dõi, giám sát đối tượng. Nếu đối tượng có bất kỳ một trong các yếu tố nghi ngờ nêu tại mục 2 thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI, VII tại của Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 nêu trên; Hạn chế tối đa các trường hợp giám định theo yêu cầu, giám định sức khỏe tâm thần;

4. Viện Pháp y Quốc gia, Phân viện Pháp y Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện giám định pháp y, cần nghiêm túc tuân thủ các biện pháp về phòng chống dịch Covid - 19; Chưa thực hiện giám định pháp y khi đối tượng có bất kỳ một trong các yếu tố nghi ngờ nêu tại mục 2; Trao đổi thông tin với Cơ quan trưng cầu giám định để hạn chế các trường hợp giám định lại và giám định lại lần 2 trong các trường hợp chưa thật cần thiết; Hạn chế tối đa các trường hợp giám định pháp y theo yêu cầu;

5. Công chức, viên chức, người lao động (CBCC, VC, NLĐ) của các đơn vị nghiêm túc thực hiện về phòng chống Covid - 19 theo chỉ đạo; Khi CBCC, VC, NLĐ có bất kỳ một trong các yếu tố nghi ngờ nêu tại mục (2), đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và không để CBCC, VC, NLĐ tiếp xúc với đối tượng để đảm bảo an toàn cho cả đối tượng và nhân viên y tế;

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị có văn bản báo cáo Bộ Y tế để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Quyền Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, PHCN&GD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Cao Hưng Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1035/KCB-PHCN&GĐ năm 2020 tiếp tục thực hiện về phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị có triển khai giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

  • Số hiệu: 1035/KCB-PHCN&GĐ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/08/2020
  • Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh
  • Người ký: Cao Hưng Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản