Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/CĐ-TW

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

ĐIỆN:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công An, Giao thông Vận tải, Y tế, Công Thương.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm 20/9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ lên mức BĐ1- BĐ2; riêng thượng lưu sông Hiếu (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức BĐ2 - BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên.

Để chủ động đối phó với các tình huống mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, các Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; tăng cường công tác thông tin truyền thông, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp để các cấp chính quyền địa phương và người dân biết, chủ động phòng tránh;

2. Rà soát các hộ dân đang sinh sống tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng triển khai phương án di dời đến nơi an toàn;

3. Kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn công trình, nhất là các công trình đang thi công; các hồ chứa nước, vận hành cửa van, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu;

4. Bố trí lực lượng canh gác để hướng dẫn người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, bến đò ngang, đò dọc đảm bảo an toàn về người và tài sản;

5. Bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực xung yếu để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố; tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng UBQGTKCN./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng;
- Các thành viên tổ giúp việc BCĐ;
- Báo Nhân dân;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính