Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TWPCTT
VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA TKCN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CĐ-TW

Hồi 16 giờ 30, ngày 11 tháng 9 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TWPCTT
- VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA TKCN

ĐIỆN:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận;

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải.

Theo tin từ Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, chiều 11/9, vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi 13 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 12/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9. Trong 24 đến 48 giờ tới, ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Để chủ động đối phó với thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT - Văn phòng UBQG TKCN đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh/thành phố, các Bộ, ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõi, kiểm đếm tầu thuyền đang, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động các biện pháp phòng tránh.

2. Thường xuyên theo dõi diễn biến của ATNĐ trên các phương tiện thông tin; quản lý việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

3. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng-Trưởng Ban (để b/c);
- Các đồng chí LĐ Bộ (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng; UBQGTKCN: BTL Bộ đội Biên Phòng;
- Tổng cục Thủy sản;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Báo Nhân dân;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính