Thủ tục hành chính: Công chứng văn bản ủy quyền - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng văn bản ủy quyền - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-164223-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Sở tài nguyên và môi trường, Phòng tài nguyên môi trường, phòng quản lý đô thị huyện thị
Cách thức thực hiện: Công chứng trực tiếp tại phòng Công chứng. Công chứng ngoài trụ sở trong một số trường hợp: khách hàng là người già, yếu, bệnh tật…. đi lại gặp nhiều khó khăn, những người đang phải thi hành án, đang bị tạm giam, tạm giữ hoặc khách hàng có những lý do chính đáng khác không thể trực tiếp đến yêu cầu công chứng
Thời hạn giải quyết: Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thời hạn công chứng có thể kéo dài nhưng không quá mười ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ (Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng