Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian chạy thử - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian chạy thử - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-157152-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông - Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng