Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình và tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình và tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS679
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoặc qua đường bưu chính)
Thời hạn giải quyết: + Đối với trường hợp thi công công trình: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
+ Đối với trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thuỷ nội địa: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công bố
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng