Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-BS90
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng, giao dịch được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng