Thủ tục hành chính: Chứng thực Hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực Hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-079127-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng đã chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng