Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-BS132
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu; trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ thì có thể giải quyết vào ngày hôm sau
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đã được chứng thực chữ ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng