Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ̀, văn bản song ngữ - Quảng Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-QNH-100931-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thị xã, thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và giấy tờ, văn bản song ngữ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng