Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cho phép Trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức không thuộc tỉnh - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép Trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức không thuộc tỉnh - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-036045-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Gửi hồ sơ trực tiếp .
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo cho tổ chức biết để bổ sung theo quy định.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tổ chức được chuyển rừng sang trồng cao su
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép chuyển rừng sang trồng cao su
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng