Chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37497

Câu hỏi:

Chào Luật sư! Là cơ quan nhà nước, người sử dụng lao động ký hợp đồng thời vụ nhưng đến khi hợp đồng đó đã hết hạn, nhưng người sử dụng lao động không thông báo cho người lao động cũng như ra quyết định chấm dứt hợp đồng, bên cạnh đó lại không bố trí được việc làm (lỗi do cơ quan nhà nước) mà người sử dụng lao động phải trả lương chờ việc (tối thiểu vùng) nhiều tháng liền như vậy đúng hay sai. Xét về góc độ các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra (kiểm toán nhà nước).

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định loại hợp đồng lao động như sau:

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.[…]”.

Theo quy định trên thì khi kết bạn hợp đồng lao động theo mùa vụ mà các bên không giao kết hợp đồng lao động mới, người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì sẽ trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn là 24 tháng.

Theo như bạn trình bày, người sử dụng lao động – cơ quan Nhà nước ký hợp đồng lao động thời vụ với người lao động, khi hết hạn hợp đồng lao động thời vụ, người sử dụng lao động không thông báo cũng không ra quyết định chấm dứt hợp đồng thì hơp đồng này sẽ mặc nhiên trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng.

Điều 98 Bộ luật lao động 2012 quy định tiền lương ngừng việc như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”

Như vậy, do bên người sử dụng lao động không bố trí được việc làm cho người lao động do đó người lao động vẫn được trả lương, tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động giữa hai bên.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam