Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2001/CT-UB 

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIÊN QUYẾT XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LỆNH ĐÊ ĐIỀU

Thời gian qua tình trạng vi phạm Pháp lệnh Đê điều có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng với quy mô lớn đã xảy ra như: Xây dựng mới nhà, công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều; đổ đất, phế thải lấn sông; xây dựng cầu cảng, khai thác cát ở lòng sông, kinh doanh vật liệu xây dựng  không phép; đổ rác, phế thải trên đê; đặc biệt việc khai thác, sử dụng bờ bãi sông Hồng ở các Quận diễn ra rất lộn xộn, vô tổ chức không được xử lý kịp thời. Để lập lại trật tự trong quản lý đê điều, lòng sông, bờ bãi sông, thực hiện nghiêm pháp lệnh Đê điều, UBND Thành phố yêu cầu UBND các Quận, Huyện, các Sở, ngành tập trung triển khai những việc sau đây:

1) Chủ tịch UBND các Quận, Huyện:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của Quận, Huyện, UBND các Phường, Xã tập trung, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm Pháp lệnh Đê điều xảy ra sau ngày Pháp lệnh Đê điều có hiệu lực thi hành, các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, phối hợp với Công an Thành phố lập hồ sơ, đưa ra truy tố trước pháp luật những chủ công trình cố tình chây ỳ, chống đối không chịu rỡ bỏ.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấm dứt những việc làm vi phạm Pháp lệnh Đê điều, giao nhiệm vụ cho các tổ dân phố, thôn, xóm tăng cường ý thức trách nhiệm tự quản lý, ngăn chặn người khác vi phạm, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh nhà mình, trong thôn xóm, khu phố mình.

2) Chủ tịch UBND các Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng tập trung chỉ đạo:

- Đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng trên bờ, bãi sông, neo đậu tàu thuyền trên kè không có phép hoặc giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền. Cưỡng chế phá bỏ toàn bộ nhà ở, công trình lấn chiếm ngoài mốc, hàng rào bờ sông, bến kinh doanh vật liệu xây dựng, di chuyển các phương tiện sản xuất, vận chuyển và vật liệu xây dựng ra khỏi khu vực bờ, bãi sông xong trước ngày 31/7/2001, báo cáo kết quả về UBND Thành phố .

- Phối hợp với Sở Giao thông Công chính bố trí địa điểm, tổ chức quản lý, duy trì các vị trí tập kết chất thải xây dựng tạm thời trên địa bàn quận; tổ chức ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đổ phế thải xây dựng, rác thải ra đê, bờ, bãi sông Hồng.

3) Sở Giao thông Công chính chỉ đạo Công ty môi trường đô thị tăng cường lực lượng, phương tiện thu gom rác thải, duy trì vệ sinh môi trường trên đê, khu vực ngoài bãi sông Hồng; vận chuyển chất thải xây dựng tại các điểm tập kết tạm thời đến nơi quy định của Thành phố.

4) Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Đê điều và PCLB kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm mới xảy ra, lập biên bản đình chỉ; phối hợp chặt chẽ với UBND các Quận, Huyện, Phường, Xã có liên quan xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh theo quy định của Pháp lệnh Đê điều.

5) Sở Công nghiệp tăng cường kiểm tra, thanh tra việc khai thác cát, sỏi lòng sông; đình chỉ ngay các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, không phép; chủ trì, phối hợp với Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Sở Địa chính Nhà đất, Sở NN & PTNT, Sở Xây dựng và UBND các Quận, Huyện lập quy hoạch khai thác cát trên các triền sông, xác định một số địa điểm để làm bến, bãi, tổ chức cho các đơn vị, cá nhân có giấy phép tiến hành khai thác, kinh doanh cát, sỏi có tổ chức, đúng địa điểm bến bãi được phép.

6) Sở Tài chính Vật giá phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề nghị của các Quận, Huyện, báo cáo UBND Thành phố quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý vi phạm Pháp lệnh Đê điều.

7) UBND Thành phố đề nghị:

- Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các tổ chức đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế chỉ đạo, vận động cán bộ, công nhân viên chức, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công tác phòng chống vi phạm Pháp lệnh Đê điều của Thành Phố.

- Ban Tuyên giáo Thành uỷ chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của các Quận, Huyện, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện triển khai tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về những quy định của pháp luật về đê điều và PCLB để hỗ trợ các cấp chính quyền xử lý, nhân dân biết và tự giác thực hiện.

- Thường vụ các Quận, Huyện uỷ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống và xử lý vi phạm Pháp lệnh Đê điều trên địa bàn Quận, Huyện.

UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ngành của Thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ thị này. Sở NN&PTNT, Chi cục Đê điều và PCLB, UBND các Quận, Huyện và các Sở, Ngành liên quan theo chức năng của mình chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về kết  quả đợt chỉ đạo này, tạo sự chuyển biến tiến bộ, ngăn ngừa được tái vi phạm.

 

  

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Quý Đôn