Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2001/CT.UB

Lào Cai, ngày 17 tháng 8 năm 2001

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Phát huy kết quả đã thực hiện trong những năm trước đây, năm 2001 các ngành, các địa phương đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định an toàn giao thông, có nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên các vi phạm TTATGT vẫn tái diễn và có chiều hướng gia tăng gây thiệt hại khá lớn về tài sản và tính mạng của nhân dân. Để hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm an toàn giao thông, các tai nạn giao thông, UBND tỉnh yêu cầu các ngành các địa phương phát động phong trào thi đua đảm bảo thực hiện tháng ATGT (tháng 9/2001) có hiệu quả cao làm cơ sở duy trì an toàn giao thông thường xuyên với các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị xã phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể quần chúng chỉ đạo các cơ quan chức năng và có biện pháp động viên nhân dân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn mọi người tự giác thực hiện các quy định đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy, tổ chức các tổ nhân dân đánh giá việc thực hiện, cam kết bảo đảm ATGT, huy động nhân dân thực hiện thu dọn, giải tỏa những chướng ngại vật lấn chiếm lòng đường, hành lang hè phố ảnh hưởng an toàn giao thông như: bán hàng chiếm lòng đường hè phố, sân ga, bến xe, đổ vật liệu xây dựng, vận chuyển đất đá rơi vãi trên đường, những lều quán tự do, xe ôm, tắc xi, ô tô không đỗ đúng nơi quy định v.v...

2. Ban ATGT tỉnh cần sớm có kế hoạch và hướng dẫn các huyện, thị xã tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ATGT trong những tháng cuối năm. Đặc biệt là triển khai việc phát động ra quân trong tháng 9 (tháng ATGT) các huyện, thị xã phải đồng nhất tổ chức ra quân trước tháng 9/2001, có biện pháp để tăng cường kiểm tra hoạt động giao thông, xử lý vi phạm TTATGT, kiên quyết giải tỏa những ách tắc giao thông. Kể từ ngày 1/9/2001 cấm tất cả các xe ngựa vận chuyển hàng hóa, hành khách hoạt động trên địa bàn thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường.

3. Các cơ quan Báo, Đài PT-TH tỉnh và các huyện, thị xã, các ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường bộ và các Nghị định của Chính phủ về việc bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy cho mọi tầng lớp nhân dân thực hiện, đồng thời thường xuyên duy trì và nâng cao thời lượng, chất lượng chương trình chuyên mục ATGT trên sóng phát thanh truyền hình, báo chí. Tuyên truyền vận động rộng rãi mọi người đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy.

4. Sở Giao thông Vận tải bổ sung các biển báo trên các đoạn đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm để các đơn vị xử lý vi phạm thực hiện được thuận lợi và cắm biển hạn chế tốc độ ở những nơi nguy hiểm dễ xẩy ra tai nạn, đối với đường nội thị tốc độ nhỏ hơn 25km/h với xe máy và nhỏ hơn 35km/h với ô tô.

- Tăng cường kiểm tra công tác kiểm định phương tiện cơ giới, quy định cụ thể trách nhiệm của đăng kiểm viên, trạm trưởng trong công tác kiểm định, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm các quy trình kiểm định hoặc cho phép các phương tiện không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật lưu hành với bất kỳ lý do nào và tổ chức kiểm tra sau kiểm định. Nâng cao chất lượng và tăng cường công tác quản lý đào tạo, thi lấy giấy phép lái xe, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, thi và cấp giấy phép lái xe.

5. Công an tỉnh phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện, người lái tham gia giao thông vi phạm các quy định như: xe không đảm bảo chất lượng tham gia giao thông, đi quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, rú ga gây tiếng ồn lớn, say rượu trong lúc điều khiển phương tiện giao thông v.v...

-Thành lập tổ kiểm tra liên ngành gồm: cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Trạm đăng kiểm được phép kiểm tra thường xuyên tất cả các phương tiện lưu hành trên đường giao thông, đình chỉ không cho lưu hành các phương tiện không có giấy đăng kiểm xe hoặc có nhưng đã hết hạn, hoặc xe không đủ điều kiện kỹ thuật để hoạt động.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch đưa kiến thức pháp luật về ATGT vào giảng dậy cho học sinh trong niên học 2001- 2002. Chỉ đạo các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và phổ thông trung học phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức kiểm tra học sinh đi xe máy, xe đạp thực hiện ATGT, Ban giám hiệu các trường phải phối hợp chặt chẽ với gia đình, lực lượng cảnh sát trong việc giáo dục và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, coi đây là một biện pháp giáo dục pháp luật quan trọng để tạo thói quen chấp hành pháp luật của học sinh.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành,các cấp tăng cường công tác theo chức năng nhiệm vụ của mình nhằm tiếp tục duy trì đảm bảo TTATGT xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Lộng