Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UB

Bến Tre, ngày 30 tháng 6 năm 1993

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐẶC BIỆT

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh đặc biệt trong phạm vi toàn tỉnh Bến Tre chưa chặt chẽ, còn nhiều sơ hở, thiếu sót. Đây là một trong những điều kiện để kẻ xấu lợi dụng hoạt động phi pháp.

Do vậy, để quản lý tốt các nghề kinh doanh đặc biệt, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền kinh doanh hợp pháp của các tổ chức và cá nhân làm nghề kinh doanh đặc biệt theo tinh thần Nghị định số 17/CP ngày 23/12/1992 của Chính phủ, Thông tư số 03/TT-BNV ngày 27/3/1993 của Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị giao các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân làm nghề kinh doanh đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc những việc sau:

1. Nghề kinh doanh đặc biệt bao gồm:

- Nghề cho thuê nghỉ trọ;

- Nghề khắc con dấu;

- Nghề in và sao chụp (photocopy);

- Nghề sản xuất, sửa chữa súng săn, sản xuất đạn súng săn và cho thuê súng săn;

- Nghề kinh doanh có sử dụng đến chất nổ, chất độc mạnh, chất phóng xạ;

- Nghề giải phẫu thẩm mỹ (thay đổi hình dạng, đặc điểm con người).

Các tổ chức và cá nhân kinh doanh nghề đặc biệt thuộc các thành phần kinh tế, ngoài việc phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thủ tục kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà nước, còn phải có đủ các điều kiện bảo đảm yêu cầu về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, trong quá trình hoạt động kinh doanh, các tổ chức và cá nhân làm nghề kinh doanh đặc biệt phải chấp hành các quy định về an ninh, trật tự theo sự hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan Công an.

2. Thủ tục xin phép hành nghề kinh doanh đặc biệt như sau:

a) Cơ sở thành lập mới:

Các tổ chức và cá nhân muốn làm nghề kinh doanh đặc biệt, ngoài việc làm hồ sơ thủ tục xin đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành của nhà nước còn phải có thêm các thủ tục điều kiện bảo đảm an ninh trật tự do cơ quan Công an hướng dẫn.

Toàn bộ hồ sơ trên trước khi chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét cho phép thành lập phải gửi đến cơ quan Công an cùng cấp xem xét, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm yêu cầu vế an ninh trật tự (riêng đối với các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền Bộ cho phép kinh doanh nếu hoạt động trên địa bàn tỉnh phải được Công an tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự).

b) Cơ sở đã hoạt động từ trước đến nay: tuy đã được cho phép thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành nhưng nếu chưa được cơ quan Công an xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm về an ninh trật tự thì phải làm thủ tục bổ sung về điều kiện bảo đảm an ninh trật tự theo quy định.

3. Giao trách nhiệm cho Công an tỉnh căn cứ vào Nghị định số 17/CP của Chính phủ, Thông tư số 03/TT-BNV của Bộ Nội vụ và Chỉ thị này của Uỷ ban nhân dân tỉnh, để có văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể việc triển khai, thực hiện công tác quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Các sở quản lý ngành nghề kinh doanh đặc biệt, sở chủ quản doanh nghiệp, đơn vị kinh tế - sự nghiệp có làm nghề kinh doanh đặc biệt, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc chấp hành tốt các quy định quản lý nghề kinh doanh đặc biệt.

Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ xem xét cho phép thành lập và cho phép kinh doanh các nghề đặc biệt sau khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ quan Công an cùng cấp.

5. Kể từ ngày 01/11/1993 trở đi tất cả các tổ chức và cá nhân làm nghề kinh doanh đặc biệt không có đầy đủ các thủ tục và điều kiện kinh doanh theo tinh thần Chỉ thị này đều phải ngưng hoạt động.

Mọi hành vi vi phạm quy định quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt hoặc lợi dụng làm nghề kinh doanh đặc biệt gây nguy hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

6. Công an tỉnh cùng phối hợp với Ban Chỉ đạo quản lý thị trường tỉnh thường xuyên hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự, đăng ký kinh doanh và kinh doanh theo đúng giấy phép đã cấp; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật; hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Y