Hệ thống pháp luật

UBND TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT.UB

Long Xuyên, ngày 12 tháng 7 năm 1990

 

CHỈ THỊ

V/VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THU THUẾ NÔNG NGHIỆP VỤ HÈ THU NĂM 1990.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Vật giá đến ngày 30/6/90 toàn Tỉnh chỉ thu thuế Nông nghiệp được 80% kế hoạch và chỉ nộp ngân sách được 74% kế hoạch thu ngân sách.

Số thu còn lại của vụ Hè thu rất lớn gần 9.200 tấn tương đương 2 tỷ 300 triệu đồng. Trong khi đó điều kiện thu lại khó khăn hơn vụ Đông xuân rất nhiều.

Để giải quyết dứt điểm Thuế Nông nghiệp cả năm 1990 Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý các Huyện, Thị xã mấy điểm sau đây:

1/- Xác định lại số thuế còn phải thu của từng xã là bao nhiêu? có danh sách đối tượng cụ thể, ký hợp đồng trách nhiệm với từng đơn vị cơ sở.

2/- Đối với nợ năm 89 phải cương quyết thu đủ, đối với nợ từ năm 86 đến năm 88 cần phân loại đưa ra bình nghị xét, hộ nào được miễn giảm phải được UBND Huyện, Thị quyết định.

3/- Song song với thu vào đất ruộng phải chú ý thu vào diện trồng rẫy (hoa màu) và đất vườn (cây lâu năm).

4/- Công tác thu phạt thuế phải được chú ý đúng mức; phải thấy được việc công bằng trong nghĩa vụ, đồng thời cũng xác định được quan điểm quần chúng, trong đó việc bình đẳng trước pháp luật phải được đưa lên hàng đầu.

Mọi trường hợp nộp thuế trễ hạn sau ngày 30/5/1990 phải thi hành theo Pháp lệnh thuế Nông nghiệp, thống nhất mức phạt như sau:

- Từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 7 phạt 20%.

- Từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 8 phạt 30%.

- Từ ngày 1 tháng 9 trở đi phạt 40%.

Thống nhất hình thức biện pháp thu thuế và thu tiền phạt như sau:

Thu thuế 250đ/kg dùng biên lai thu Thuế Nông nghiệp.

Thu phạt 20,30,40% dùng biên lai thu tài chính.

5/- Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn cách thu phạt, điều tiết phần phạt cho ngân sách xã và lực lượng trực tiếp thu. Cùng với Phòng Tài chính các Huyện Thị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đúng mức các trường hợp xâm tiêu, tọa chi hoặc chiếm dụng tiền thuế.

Tình hình ngân sách các cấp có nhiều khó khăn, nguồn thuế Nông nghiệp còn lại có khả năng điều hòa được phần mất cân đối, UBND Tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính thực hiện tốt tinh thần chỉ thị này.

 

 

NƠI GỞI:

- TT.Tỉnh Ủy.

- TT. UBND. Tỉnh.

- Sở Tài chính.

- UBND. Huyện, Thị xã.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ Thị 16/CT.UB về đẩy mạnh công tác thu thuế Nông nghiệp vụ Hè Thu năm 1990 do tỉnh An Giang ban hành

  • Số hiệu: 16/CT.UB
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 12/07/1990
  • Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
  • Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/07/1990
  • Ngày hết hiệu lực: 15/04/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản