Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020; các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được trong năm học 2018-2019, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1. Tập trung rà soát mạng lưới trường lớp, đề xuất quy hoạch và bố trí quỹ đất để xây dựng trường, lớp mầm non, phổ thông. Khắc phục tình trạng quá tải học sinh. Rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ tại địa phương theo nguyên tắc tạo thuận lợi, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là lớp 1 từ năm học 2020 - 2021. Triển khai có hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh được tham gia bảo hiểm y tế. Quan tâm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, trong đó chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định. Rà soát các điểm không đảm bảo an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi đến trường, đặc biệt trong mùa mưa lũ để có giải pháp khắc phục phù hợp.

3. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện tuyển dụng ngay số giáo viên khi có chỉ tiêu biên chế theo quy định, trong đó ưu tiên tuyển giáo viên theo cơ cấu môn học đáp ứng lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

4. Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm định mức số lượng, chuẩn giáo viên đối với các cấp học. Không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ngay từ đầu năm học.

5. Về ngày khai giảng năm học mới:

Thống nhất khai giảng năm học mới và ngày “Toàn dân đưa trẻ em đến trường” là buổi sáng ngày 05 tháng 9 năm 2019. Chương trình khai giảng ngắn gọn, hướng đến học sinh, bảo đảm trang nghiêm, có ý nghĩa và phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, từng địa bàn, từng cơ sở giáo dục; không tổ chức cho học sinh tập dượt khai giảng nhiều ngày làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Có phương án dự phòng trường hợp thời tiết xấu.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Triển khai cụ thể Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

- Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng học thêm, dạy thêm trái quy định và lạm dụng thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc thu, quản lý thu - chi theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định để học sinh, cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và người dân biết, giám sát thực hiện. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, thu - chi không đúng mục đích, không đúng quy định. Có kế hoạch giãn các khoản thu đầu năm học để tránh khó khăn cho phụ huynh và học sinh.

- Các trường thực hiện nghiêm túc các quy định về đồng phục học sinh quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT , ngày 30/9/2009 và các văn bản chấn chỉnh việc may, mặc đồng phục cho học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) và triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện thực hiện và gia đình, người học có nhu cầu; tăng cường triển khai chương trình môn tiếng Anh hệ 10 năm. Phát triển, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử ở các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông.

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh ở các cấp học. Đặc biệt cần quan tâm trong đổi mới phương thức dạy học, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động dạy học, quản lý của các đơn vị trường học để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng qua kỳ thi vào lớp 10, kỳ thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi các cấp.

- Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đưa đón, thăm quan, dã ngoại. Triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy gắn với các hoạt động giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, công tác y tế trường học. Phát động phong trào học bơi và hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho học sinh, sinh viên. Tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục và duy trì nền nếp, ý thức lao động phù hợp với lứa tuổi, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống để học sinh biết tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội.

7. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Rà soát, kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển giáo dục đào tạo tại địa phương đến năm học 2019 - 2020 theo các chương trình, đề án, kế hoạch đã được tỉnh ban hành để hoàn thành chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Duy trì, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại địa phương.

8. Các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục phát triển.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải, phổ biến Chỉ thị này đến các tầng lớp nhân dân biết để thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và kịp thời đề xuất các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ 6 tháng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Báo TN, Đài PTTH, TTTT tỉnh;
- Lãnh đạo VP: Đ/c Tôn;
- Lưu: VT, KGVX, TH.
Huongvtt/GD/CT1 (50b)

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc