Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2019-2020

Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 24/6/2019 đến 27/6/2019; tuyển sinh vào các lớp đầu cấp lớp 6 THCS Nguyễn Tri Phương và lớp 10 THPT năm học 2019-2020 sẽ được diễn ra từ ngày 01/6/2019 đến hết ngày 04/6/2019.

Để kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 diễn ra đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng quy chế, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế; chủ trì, phối hợp với Đại học Huế và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020; kiểm soát chặt chẽ mọi khâu, mọi bước công việc trong quá trình tổ chức thi, tuyệt đối không để xảy ra gian lận trong kỳ thi. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra gian lận trong thi cử, vi phạm Quy chế thi gây bức xúc trong xã hội;

b) Chỉ đạo các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số.

c) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh của tỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân biết, thực hiện và giám sát; Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm Quy chế thi;

d) Thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương và lớp 10 THPT. Tổ chức rà soát lại kết quả tuyển sinh đầu cấp THPT của những năm học trước. Nếu phát hiện có dấu hiệu sai phạm, phải xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền chính xác về kỳ thi.

2. Đại học Huế

a) Đại học Huế có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Thừa Thiên Huế theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xác định trách nhiệm của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp theo đúng Quy chế thi hiện hành.

b) Tổ chức phổ biến rộng rãi, học tập nghiêm túc các Quy chế thi và các hướng dẫn, quy định liên quan cho cán bộ, giảng viên tham gia công tác thi, tập huấn đầy đủ các tài liệu hướng dẫn thi trắc nghiệm cho học sinh và nghiệp vụ coi thi trắc nghiệm cho cán bộ, giảng viên.

c) Chủ trì việc chấm thi trắc nghiệm; giải quyết kịp thời, chính xác và đúng quy chế những vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi. Đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt yêu cầu an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo để tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc; đặc biệt trong một số công việc như sau:

a) Thực hiện các phương án bảo vệ, cách ly triệt để những thành viên tham gia sao in đề thi các Kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Thực hiện công việc bảo vệ và đảm bảo an toàn tuyệt đối quá trình chuyển giao đề thi từ địa điểm in sao đến các điểm thi; bài thi từ các điểm thi đến địa điểm chấm thi;

c) Bảo đảm an ninh trật tự địa điểm thi (cả bên trong và bên ngoài điểm thi), có biện pháp quản lý phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định về khu vực thi;

d) Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự, giao thông trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020.

e) Phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhũng hiện tượng tiêu cực, những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến quá trình chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi;

g) Đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các địa điểm có tổ chức hoạt động thi.

4. Sở Y tế

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc phân công cán bộ, nhân viên y tế đến tại các điểm thi để chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong quá trình thi. Tham gia cùng với điểm thi giải quyết kịp thời, đúng quy chế những tình huống như: dịch bệnh, tai nạn, ốm đau đột xuất... có liên quan đến quyền lợi học sinh;

b) Phối hợp với các ngành chức năng và cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trong những ngày diễn ra thi.

5. Sở Tài chính

Đảm bảo kinh phí và hướng dẫn thực hiện các chế độ tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo thực hiện các chế độ ưu tiên về thông tin liên lạc từ các điểm coi thi, chấm thi, điểm in sao đề đến Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và từ Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời những quy định về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020.

7. Bưu điện tỉnh, Viễn thông Thừa Thiên Huế

a) Có kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho các máy điện thoại, máy Fax, đường truyền phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019 theo đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo bí mật, an toàn đề thi trong quá trình vận chuyển.

b) Đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng thời gian trong chuyển, phát tài liệu, bưu kiện về thi giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban coi thi, chấm thi trên địa bàn tỉnh.

8. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tăng cường thời lượng phát sóng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, thông tin kịp thời về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020.

9. Điện lực Thừa Thiên Huế

Đảm bảo cung ứng điện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là trong quá trình in sao đề, tổ chức coi, chấm và xử lý kết quả thi.

10. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành, thị đoàn xây dựng phương án tuyên truyền, tổ chức triển khai chỉ đạo các chương trình hoạt động “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, tham gia hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông; hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về đi lại, ăn, ở, sinh hoạt tại các địa điểm tổ chức thi.

11. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Phối hợp với Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan có phương án và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức tốt các kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020;

b) Chỉ đạo UBND xã, phường và các ngành hữu quan ở địa phương phối hợp tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn tại địa phương có tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và các lớp đầu cấp năm học 2019-2020;

c) Đẩy mạnh đợt cao điểm về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, chính quyền các cấp, phụ huynh và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi THPT quốc gia; chỉ đạo các cấp ở địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp các em học sinh có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn được ôn tập, tham gia thi đạt kết quả tốt;

d) Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai có đủ điều kiện tham dự Kỳ thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có kế hoạch và phương án triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cảnh sát PCCC tỉnh;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Điện lực TT Huế;
- Các Sở: Y tế, TC, GD&ĐT, TT&TT;
- Đại học Huế;
- UBND thành phố và các huyện, thị xã;
- Báo TTH, Đài TRT;
- VP: LĐ và CV: TH;
- Lưu: VT, GD.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ