×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Thái Bình, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ; THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả (tiết kiệm điện) là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc giảm chi phí giá thành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp nâng cao tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp, cho nền kinh tế và giảm áp lực trong việc đầu tư, phát triển nguồn điện mới; đóng góp vào việc bảo tồn nguồn năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Thái Bình và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả cũng như triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một bộ phận cá nhân, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; còn tình trạng sử dụng điện lãng phí, nhất là ở khu vực công cộng, trụ sở cơ quan, chiếu sáng quảng cáo; tiềm năng tiết kiệm điện trong sản xuất kinh doanh còn rất lớn do sử dụng điện chưa thực sự hợp lý, tỷ lệ tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm cao, làm tăng chi phí sản xuất, giảm sức cạnh tranh và gây lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia; một số doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm chưa thực hiện tốt các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tỷ lệ doanh nghiệp tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện tại Thái Bình chưa cao.

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện; nhằm tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp tiết kiệm điện, nâng cao hiệu quả sử dụng điện, sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn; hạn chế mức thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện có thể xảy ra trong các tháng mùa khô hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Thái Bình và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện với các nội dung và biện pháp cụ thể như sau:

1. Thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện năng.

1.1. Đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

- 100% các doanh nghiệp sử dụng điện lớn (≥1.000.000 kWh/năm) tích cực phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình ký thỏa thuận tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương.

- Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

- Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn vào giờ cao điểm; thực hiện đúng cam kết với ngành điện về chương trình, định mức tiết kiệm điện năng; tăng sử dụng điện cho sản xuất vào những giờ thấp điểm (từ 22 giờ đêm hôm trước đến 04 giờ sáng hôm sau), tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng khi không cần thiết và trong thời gian nghỉ giữa ca; không để các thiết bị hoạt động không tải; hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng đèn có công suất lớn để quảng cáo; thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% điện năng sử dụng cho ánh sáng bảo vệ và khu vực văn phòng; triệt để tiết kiệm điện chiếu sáng sân, vườn, đường nội bộ trong các khu công nghiệp.

- Chuẩn bị nguồn phát điện dự phòng độc lập để sẵn sàng phục vụ sản xuất trong trường hợp phải cắt giảm điện khi thiếu điện.

- Các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 1%.

1.2. Đối với cơ quan, công sở, đơn vị hành chính, sự nghiệp.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ: Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc sau:

+ Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn và hàng rào.

+ Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25°C trở lên. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

+ Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; nghiêm cấm thay thế, mua sắm mới đèn nung sáng.

+ Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

- Phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10% điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị.

1.3. Đối với điện sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ.

- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn (máy điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng lạnh, bàn là điện...) trong giờ cao điểm; tắt thiết bị điện, đèn chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng; khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện.

- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại cắt giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện; trường hợp có yêu cầu đặc biệt, từ sau 22 giờ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng các pano quảng cáo tấm lớn.

- Thực hiện tiết kiệm ít nhất 2,5% điện năng sử dụng ánh sáng và sinh hoạt.

- Thực hiện cắt điện, giảm mức tiêu thụ điện khi có thông báo của ngành điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

1.4. Đối với chiếu sáng công cộng.

- Áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm.

- Trong hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên: Chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng tại các tuyến phố, quảng trường, công viên, vườn hoa công cộng (trừ biển báo, đèn hiệu chỉ dẫn an toàn giao thông, các dịp ngày lễ, ngày tết và các sự kiện lớn tại địa phương). Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng cần phải điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý theo mùa trong năm, phù hợp theo đặc điểm nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động, các sự kiện tại địa phương, tránh lãng phí điện.

- Giảm tối đa bóng đèn tại các cột tháp của đài phát thanh, truyền hình, chỉ để đèn báo hiệu trên đỉnh cột.

- Khi thay thế đèn hư hỏng, lắp đặt đèn mới phải sử dụng đèn và các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

2. Giao Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp Công ty Điện lực Thái Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền quy định của Nhà nước, của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiết kiệm điện năng và các biện pháp tiết kiệm điện, trách nhiệm tham gia thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) để các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện theo quy định của Nhà nước; xây dựng định mức tiết kiệm điện năng cụ thể cho từng đơn vị và lập danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện khi thiếu điện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện; kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung tại Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

3. Giao Công ty Điện lực Thái Bình:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động tư vấn tiết kiệm điện, quảng bá thiết bị tiết kiệm điện, xây dựng và nhân rộng các mô hình mẫu về sử dụng điện tiết kiệm và tổ chức các cuộc vận động, cuộc thi chuyên đề về tiết kiệm điện rộng rãi trong nhân dân, trong các trường học; tạo nhận thức và trở thành phong trào sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng, chính quyền các địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng hướng dẫn, tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi về các lợi ích khi tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình DR; các biện pháp tiết kiệm điện đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

- Tổ chức ký thỏa thuận tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) với 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng điện lớn (≥1.000.000 kWh/ năm) theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương. Đồng thời, có trách nhiệm thực hiện theo Quy trình thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải và các quy trình liên quan do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

- Hàng năm tổ chức ký bản cam kết thực hiện chương trình, mức tiết kiệm điện năng với từng khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng khu công nghiệp; xây dựng phương án đảm bảo cấp điện trong điều kiện thiếu điện theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện, khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; bố trí kế hoạch sửa chữa lưới điện hợp lý; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí, giảm tổn thất điện năng nhằm huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn điện trên địa bàn.

- Theo dõi, thống kê tình hình sử dụng điện tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, đối chiếu chỉ tiêu tiết kiệm sản lượng điện đã đăng ký theo kế hoạch, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra việc thực hiện giảm chi phí ít nhất 10% kinh phí cho việc tiêu dùng điện của cơ quan, đơn vị hưởng ngân sách Nhà nước.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thái Bình xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện, dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, thông báo nội dung Chỉ thị này để các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện, nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

6. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo nội dung Chỉ thị 34/CT-TTg , xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn; giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị này.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Nhà nước về giải pháp sử dụng điện tiết kiệm đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng điện thuộc địa bàn quản lý.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình có trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KTCT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng