Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Điện Biên, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2020

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, năm 2020 tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn dự báo có nhiều diễn biến bất thường và ngày càng phức tạp khó lường theo chiều hướng cực đoan, nghiêm trọng hơn như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn, lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,… Để chủ động phòng, chống ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 sát với thực tế, thời gian xong trước ngày 05/5/2020. Kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai theo quy định tại Điều 15, Luật Phòng chống thiên tai. Triển khai công tác thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai để tăng nguồn tài chính phục vụ cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Chủ động phối hợp, triển khai thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Lập phương án chống hạn và triển khai phương án chống hạn để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (Qua sở Nông nghiệp và PTNT) để nắm bắt kịp thời chỉ đạo.

3. Tổ chức kiểm tra, kiên quyết đình chỉ thi công đối với các dự án có thải đất đá gây cản trở thoát lũ hoặc gây sạt lở, lấp dòng chảy tạo nguy cơ lũ bùn đá ảnh hưởng đến đời sống dân sinh; xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh, tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng, xây dựng các loại công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê kè và ở bãi sông, kiên quyết xử lý việc các tổ chức, cá nhân đổ phế thải ra bãi sông, bờ kè, hoàn trả hiện trạng trước ngày 05/5/2020; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có biện pháp cưỡng chế các tổ chức, cá nhân không chấp hành; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không chỉ đạo xử lý dứt điểm xong trước ngày 05/5/2020.

Chủ động kiểm tra, rà soát, xác định những khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra thiên tai như: Lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán,…gây mất an toàn trên địa bàn (kể cả khu vực hạ lưu hồ chứa) để xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và TKCN cho sát với tình hình thực tế nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau mùa mưa lũ. Kiên quyết di dời hoặc sơ tán những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, nhất là vùng ven sông, suối cạn có độ dốc lớn, các công trình giao thông, công trình đang thi công và san ủi mặt bằng có địa chất không ổn định có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, thủy lợi cho người dân hiểu và chấp hành, giải tỏa việc lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi để trồng rau hoa màu, buôn bán kinh doanh gây ảnh hưởng và mất mỹ quan trong đô thị.

4. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng dịch để đáp ứng kịp thời khi thiên tai xảy ra, nhất là các địa phương còn gặp khó khăn về giao thông, đi lại trong mùa mưa lũ… Duy trì thường xuyên chế độ thường trực 24/24 giờ theo quy định kịp thời báo cáo tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ về UBND tỉnh và Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Chủ động sử dụng nguồn ngân sách của đơn vị, địa phương, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục có hiệu quả những thiệt hại do thiên tai gây ra để ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai.

5. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn quản lý kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai theo quy định. Chú trọng xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo, thông báo thường xuyên đến cộng đồng người dân về các thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết thiên tai, cách phòng tránh, ứng phó với các loại hình thiên tai.

7. Một số nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể tỉnh:

7.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh. Chỉ đạo Văn phòng thường trực tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, tham mưu đề xuất biện pháp khắc phục các sự cố, tình huống thiên tai xảy ra trên đại bàn. Phụ trách công tác phòng chống thiên tai, theo dõi kiểm tra công tác quản lý, vận hành của chủ đập về việc đảm bảo an toàn cho các công trình hồ, đập thủy lợi do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn. Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai của các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi thực hiện nghiêm Quy trình vận hành điều tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt, xây dựng phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập, phương án bảo vệ đập (Đối với công trình chưa xây dựng phương án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương kiểm tra, đánh giá thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh theo quy định. Tổ chức trực ban tại Văn phòng Ban Chỉ huy 24/24 giờ trong mùa mưa lũ.

7.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và UBND cấp huyện chuẩn bị phương án, kế hoạch luyện tập, diễn tập, chuẩn bị lực lượng, rà soát phương tiện, vật tư phục vụ tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội khi có thiên tai xảy ra.

7.3. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để tham gia ứng phó kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai khu vực biên giới.

7.4. Công an tỉnh: Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội khi có thiên tai xảy ra; phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền địa phương trong việc sơ tán, cứu hộ, cứu nạn nhân dân khi thiên tai xảy ra, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; bố trí lực lượng, phối hợp với thanh tra giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai.

7.5. Sở Thông tin và truyền thông: Củng cố phát triển hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo sẵn sàng phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai. Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức truyền tin các bản tin dự báo, cảnh báo, tình hình thời tiết kịp thời nhằm phục vụ mọi hoạt động của Ban chỉ huy PCTT - TKCN các cấp. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn, đưa tin về các công tác phòng chống thiên tai trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng.

7.6. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với UBND cấp huyện rà soát kiểm tra xác định hệ thống cầu, đường, các điểm có nguy cơ cao gây ách tắc giao thông, có kế hoạch sửa chữa trước mùa mưa, lũ. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị phương tiện, lực lượng đảm bảo giao thông trên các tuyến giao thông chính trong mọi tình huống khi xảy ra thiên tai.

7.7. Sở Y tế: Chỉ đạo, kiểm tra các Bệnh viện, Trung tâm y tế, cơ sở y tế thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, khám chữa bệnh cho nhân dân khi xảy ra thiên tai. Chuẩn bị đủ cơ số thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị cần thiết, lực lượng y tế đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ sơ, cấp cứu, điều trị nạn nhân, xử lý vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh bùng phát trong và sau khi mưa, lũ, thiên tai xảy ra.

7.8. Sở Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai vào chương trình các cấp học; Lập quy hoạch xây dựng các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo kết hợp phòng, chống thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai của từng vùng, địa phương để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, trang thiết bị dạy và học.

7.9. Sở Công Thương:

- Chỉ đạo các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh điều tiết xả nước các hồ chứa thủy điện theo đúng quy trình, kế hoạch, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu phục vụ sản xuất và dân sinh.

- Chủ trì, tổ chức kiểm tra về tình hình an toàn các công trình hồ thủy điện. Tham mưu các biện pháp để đảm bảo cho công trình và hạ du công trình an toàn trước, trong và sau mùa mưa lũ, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, giám sát việc vận hành tích nước, xả lũ của các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ, thường xuyên tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trước mùa mưa, lũ đặc biệt các vùng đi lại khó khăn thường bị chia cắt hay có thiên tai xảy ra.

7.10. Sở Tài nguyên và môi trường: Thực hiện công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả liên quan đến môi trường do thiên tai gây ra; khai thác tài nguyên khoáng sản (gây sạt lở bờ sông, suối, sườn dốc) và quy hoạch sử dụng đất liên quan đến các dự án, chương trình phòng, chống thiên tai; phối hợp với UBND cấp huyện tham mưu phương án thực hiện xử lý môi trường sau thiên tai.

7.11. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên: Cung cấp các số liệu đo đạc khí tượng thủy văn, nâng cao chất lượng các bản tin dự báo, cảnh báo đặc biệt là các bản tin dự báo, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, về diễn biến các tình huống thời tiết như: mưa đá, lốc xoáy, sét, mưa lớn, lũ quét, rét đậm, rét hại, nắng nóng, hạn hán… kịp thời để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, đồng thời cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan: Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ để phát trên các kênh thông tin đại chúng giúp mọi người dân biết và chủ động phòng tránh.

7.12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh: Thông tin kịp thời tình hình, diễn biến của thời tiết, thiên tai do Đài Khí tượng thủy văn Điện Biên cung cấp, tuyên truyền các Chỉ thị, Công điện và văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống thiên tai của Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết để chủ động phòng, tránh. Nắm bắt tình hình và kịp thời đưa tin các điển hình của đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp Văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh và các cơ quan truyền thông Trung ương đưa tin kịp thời về diễn biến thiên tai, tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

7.13. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, các ban ngành, tổ chức có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời xử lý hoặc tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trong mùa mưa, lũ, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai ở cơ quan, ban, ngành, đơn vị và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tỉnh: Thường xuyên phối hợp cùng với các Sở, ngành liên quan và chính quyền các cấp để tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên thực hiện tốt công tác PCTT-TKCN trên địa bàn tỉnh.

9. Kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai: Giao Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công tại Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 606/QĐ-BCH ngày 25/6/2019, trên cơ sở đề xuất của các ngành, UBND cấp huyện và tình hình thực tế. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ khối lượng và mức độ thiệt hại, tham mưu cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhận được Chỉ thị này, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, tổ chức trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến