Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP TÁI ĐÀN, ỔN ĐỊNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hiện nay, các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên vật nuôi như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng (LMLM) gia súc, Dịch tả heo châu Phi và tai xanh heo vẫn đang xảy ra tại một số tỉnh, thành trong cả nước và diễn biến phức tạp. Tại tỉnh Bình Định, kết quả giám sát chủ động lưu hành virus cho thấy các loại mầm bệnh vẫn đang ở mức cao. Hoạt động tái đàn chăn nuôi sau Tết Nguyên đán đang tiếp tục gia tăng. Mặt khác, tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, mưa, lạnh bất thường là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh. Thêm vào đó, một số tỉnh gần kề với tỉnh Bình Định đang xảy ra dịch. Nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi của tỉnh là rất cao.

Nhằm tăng cường thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT; tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp tái đàn, ổn định phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức hội đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã , thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 167/TTg-NN ngày 05/02/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người; chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 467/BNN-TY ngày 15/01/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý; Công điện khẩn số 735/CĐ-BNN-TY ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm; Chỉ thị số 1152/CT-BNN-TY ngày 17/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Chỉ thị số 55-CT/TU ngày 31/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn hiệu quả bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 413/UBND-KT ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các hướng dẫn xử lý dịch, tái đàn, chăn nuôi an toàn sinh học của Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

a) Chủ động phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định, các hội, đoàn thể tăng cường thông tin tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh Cúm gia cầm, LMLM gia súc, Dịch tả heo Châu Phi, Dại chó mèo…. Vận động người chăn nuôi phát hiện và báo cáo kịp thời cho thú y, chính quyền cơ sở về dịch bệnh; tự giác thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, tiêm phòng vaccine LMLM cho heo thịt và vaccine Dịch tả cho đàn heo; vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Đồng thời, thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng biết bệnh Dịch tả heo Châu Phi chỉ xảy ra ở heo, không lây sang người và động vật khác để yên tâm sử dụng sản phẩm thịt heo khi đảm bảo xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng.

b) Tham mưu UBND tỉnh bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh (thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở ngành); phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ và phụ trách địa bàn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác tổ chức tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương.

c) Tổ chức triển khai Kế hoạch tiêm phòng vaccine phòng bệnh động vật năm 2020; đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại vaccine cho các địa phương phục vụ công tác tiêm phòng. Tiếp tục duy trì hoạt động các Tổ cơ động chống dịch của ngành, đảm bảo sẵn sàng ứng phó kịp thời khi dịch xảy ra.

d) Phát động các đợt ra quân vệ sinh tiêu độc sát trùng môi trường phòng chống dịch bệnh do virus corona và dịch bệnh động vật để các địa phương chủ động tổ chức thực hiện. Đồng thời, rà soát nhu cầu hóa chất sát trùng, đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí mua, đảm bảo đủ để cung ứng kịp thời cho các địa phương, phục vụ công tác tiêu độc khử trùng cộng đồng nhằm ngăn ngừa xâm nhập, phát tán mầm bệnh. Kiểm tra, giám sát hoạt động này tại các địa phương.

đ) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, LMLM, Dịch tả heo Châu Phi và kế hoạch tái đàn, phát triển chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và phù hợp tình hình chăn nuôi địa phương.

e) Tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, giám sát dịch bệnh, tiêm phòng và giám sát bảo hộ vaccine sau tiêm phòng. Đôn đốc các địa phương xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; phát triển tái đàn, chăn nuôi an toàn sinh học và hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

g) Rà soát, bổ sung các cơ sở giết mổ động vật tập trung. Trước mắt, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để giúp các địa phương hình thành các cơ sở giết mổ động vật tập trung theo hướng Tổ hợp tác, Hợp tác xã giết mổ động vật tập trung trên cơ sở tập hợp các hộ giết mổ nhỏ lẻ theo vùng, địa phương; góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát dịch bệnh.

h) Phối hợp Sở Tài chính xây dựng nhu cầu kinh phí, đảm bảo đủ, kịp thời, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

i) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

- Phân công lãnh đạo, kỹ thuật đứng chân địa bàn để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức tái đàn, chăn nuôi an toàn sinh học, xử lý dịch bệnh, tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

- Kịp thời bổ sung quy trình xử lý gia súc bệnh dịch, quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm theo QCVN 01-83: 2011/BNNPTNT.

- Phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, tăng cường kiểm tra hoạt động phúc kiểm tại Trạm Kiểm dịch động vật tạm thời đầu mối giao thông. Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và thực hiện phun thuốc tiêu độc sát trùng. Trường hợp phát hiện gia súc, gia cầm bệnh, nghi mắc bệnh, chết … tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và xử lý theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm dịch động vật vận chuyển tại gốc, trước khi cấp kiểm dịch xuất tỉnh. Kiểm tra hoạt động mua bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật tại các cơ sở giết mổ, các chợ trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động liên lạc các địa phương, nắm bắt kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng và đề xuất dự phòng các loại dụng cụ, vật tư chống dịch; sẵn sàng ứng phó kịp thời khi dịch xảy ra.

3. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và Công an các địa phương phối hợp lực lượng thú y trong công tác kiểm dịch động vật tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông, kiểm tra hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, môi trường chăn nuôi và xử lý các trường hợp vi phạm.

4. Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thuộc liên quan phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trong công tác tuyên truyền, giám sát dịch tễ, phát hiện và xử lý ổ dịch, phát huy hiệu quả quy chế phối hợp theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Y tế.

5. Sở Tài chính: Chủ động nguồn kinh phí, đảm bảo đủ, phân bổ kịp thời cho ngành nông nghiệp phục vụ công tác tổ chức tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Công Thương: Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường đối mặt hàng thịt tươi để có giải pháp bình ổn bảo đảm lưu thông, tránh gây bất ổn về thị trường trong tỉnh.

7. Cục Quản lý thị trường: Phối hợp các cơ quan liên quan, tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, mua bán động vật, sản phẩm động vật; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện, cấp x . Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên đứng chân địa bàn để kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật.

b) Chủ động xây dựng Kế hoạch và bố trí đủ nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020. Tổ chức tốt công tác tiêm phòng vaccine đợt I/2020 theo Kế hoạch số 02/KH-SNN ngày 10/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tiêm phòng và công tác tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật thuộc địa bàn. Chủ động sẵn sàng tổ chức chống dịch và tiêu hủy gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh khi xảy ra dịch tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; chấp hành quy định tái đàn, tiêm phòng và hợp tác với thú y cơ sở, chính quyền địa phương trong phát hiện, báo cáo dịch bệnh. Tuyệt đối không được giấu dịch, tự điều trị, làm lây lan dịch bệnh.

d) Thành lập Đoàn công tác liên ngành, kiểm tra hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ, xuất nhập gia súc thuộc địa bàn, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

đ) Tổ chức quản lý tốt công tác kiểm soát giết mổ động vật thuộc địa bàn. Tập trung các giải pháp, xúc tiến xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 12/9/2018. Trước mắt, xem xét, lựa chọn các điểm giết mổ phù hợp, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị hình thành cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ (theo quy định tài Khoản 2 Điều 69 Luật Thú y) hình thành các Tổ hợp tác, Hợp tác xã để tập hợp các điểm giết mổ nhỏ lẻ trong khu vực vào giết mổ, kiểm soát. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không đưa ít nhất 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đi vào hoạt động vào Quý III/2020.

e) Tổ chức triển khai các giải pháp tái đàn, phát triển chăn nuôi thuộc địa bàn. Tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở chăn nuôi tái đàn, xây dựng cơ sở chăn nuôi toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, chăn nuôi an toàn sinh học và hình thành các Tổ hợp tác, Hợp tác xã chăn nuôi để tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, giúp ổn định sản phẩm đầu ra.

g) Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dịch dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng gây bức xúc cho người dân và cộng đồng. Về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, Ngân sách địa phương tiếp tục hỗ trợ cho việc tiêu hủy heo mắc bệnh theo Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 cho đến khi có Quyết định mới của Chính phủ. Trường hợp, ngân sách địa phương không đảm bảo UBND các huyện, thị xã , thành phố có văn bản trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để xem xét hỗ trợ.

h) Hàng tháng phát động đợt ra quân vệ sinh và tiêu độc sát trùng môi trường phòng chống dịch bệnh do virus corona và dịch bệnh động vật thuộc địa bàn. Vận động người chăn nuôi tích cực duy trì công tác này.

i) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Giao trách nhiệm cho thú y cơ sở và Trưởng thôn theo dõi, giám sát dịch bệnh và quản lý chăn nuôi. Phát hiện và báo cáo nhanh dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Tổng hợp số liệu đàn bò, heo, gia cầm, chó, mèo nuôi định kỳ hàng quý và tổ chức quản lý. Phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp triển khai tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó, mèo nuôi thuộc địa bàn theo quy định.

9. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể chỉ đạo các cấp trực thuộc chủ động phối hợp chính quyền địa phương tăng cường vận động, tuyên truyền hội viên nhận thức đúng về an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, chấp hành tiêm phòng và thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; sử dụng sản phẩm động vật có nguồn gốc, không bị dịch bệnh… góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và phát triển chăn nuôi bền vững. Thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức hội đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã , thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT (B/cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, hội đoàn thể;
- Đài PTTH, Báo Bình Định;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6, K10, K13, K15.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu