Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/2006/CT-UBND

Quận 3, ngày 24 tháng 07 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006 VÀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Trong thời gian qua, các cấp các ngành trong quận đã có nhiểu nỗ lực trong công tác phòng cháy chữa cháy, từng cơ quan, đơn vị, phường đã chú trọng trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy; ý thức phòng cháy chữa cháy trong nhân dân được nâng lên; phong trào quần chúng phòng cháy chữa cháy được phát động mạnh mẽ ở tất cả các địa bàn, cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, khu phố, tổ dân phố... và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, làm giảm dần số vụ cháy.

Tuy nhiên, một số địa bàn khu vực, cơ quan, đơn vị còn tiềm ẩn nguy cơ cháy khá cao. Qua thống kê số vụ cháy trong năm 2005 và 6 tháng đầu năm 2006 cho thấy nguyên nhân cháy do không cẩn thận chiếm tỷ lệ khá lớn (trên 80% số vụ); một số cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư chậm khắc phục tình trạng vi phạm về phòng cháy chữa cháy, nhiều nơi chưa xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, có nơi tuy có xây dựng phương án nhưng không thường xuyên luyện tập, có nơi chưa trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy hoặc có trang bị nhưng chưa đủ sức phục vụ công tác chữa cháy khi cần thiết. Việc lắp đặt các trụ nước chữa cháy trên địa bàn thực hiện chậm.

Để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường, Thủ trưởng các ban, ngành quận và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường, Thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn quận tiến hành ngay việc tổng kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại địa bàn, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi đang quản lý. Qua kiểm tra, từng phường, từng cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch đầu tư trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Phải thường xuyên kiểm tra các phương tiện phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo hiệu quả khi sử dụng. Đồng thời phối hợp với Công an quận, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên tập huấn lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng tự vệ, bảo vệ cơ quan về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy để có khả năng xử lý các tình huống với hiệu quả cao nhất theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ để tự giải quyết trước khi có lực lượng chuyên nghiệp.

Đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ phải thành lập ngay lực lượng tự vệ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở theo quy định.

Riêng 8 khu phố có nguy cơ cháy cao ở các phường 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13 phải có phương án phòng cháy chữa cháy và tổ chức diễn tập. Trước mắt cần trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ ở từng tổ dân phố, hộ gia đình (có thể 3 đến 5 hộ có một bình chữa cháy). Các điểm đăng ký tạm trú tạm vắng phải có dụng cụ phòng cháy chữa cháy của khu phố.

2. Công an quận 3: lập kế hoạch trình Ủy ban nhân dân quận quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy để tiến hành kiểm tra các cơ sở các địa bàn có nhiều nguy cơ cháy. Trong đó cần chú ý kiểm tra nghiêm ngặt việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các vũ trường, các chợ, các trung tâm thương mại, các chung cư. Qua kiểm tra phải xử lý triệt để các hành vi vi phạm đúng theo các quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy.

- Chuẩn bị nội dung sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy và tổ chức các hoạt động nhân kỷ nhiệm 45 năm ngày ban hành Pháp lệnh “Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy”, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thao công tác phòng cháy chữa cháy, phối hợp Đội 3 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng phương án và tổ chức diễn tập xử lý các tình huống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cứu sập... tập trung tại các khu vực dân cư dễ cháy, khu vực có đông người.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, xác định các công việc trước mắt từ đây đến cuối năm 2006 trình Ủy ban nhân dân quận để tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận. Tổ chức huấn luyện kỹ thuật chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ.

- Trên cơ sở quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội quận giai đoạn 2006 - 2010 để xây dựng kế hoạch, hoạch định phương án phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận.

3. Phòng Quản lý đô thị quận:

Chủ trì phối hợp với Công an quận, Đội 3 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dụng phương án thực hiện việc lắp đặt các trụ nước, xây dựng các bể chứa nước dự trữ phục vụ cháy tại các khu dân cư chưa có hệ thống cấp nước hoặc áp lực nước yếu, xây dựng các bến bãi lấy nước phục vụ công tác chữa cháy và dự trù kinh phí để Ủy ban nhân dân quận xem xét quyết định.

4. Phòng Tư pháp quận (Thường trực Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật quận) có kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các đoàn thể tổ chức nhiều hình thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy, triệt để tuân thủ Luật Phòng cháy chữa cháy trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực dân cư”.

Ủy ban nhân dân quận 3 yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường, Thủ trưởng các ngành, các cấp, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Công an quận theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận và Công an thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình