Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2020-2022

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến vô cùng phức tạp, đã có nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra, điển hình như: Những vụ cháy rừng xảy ra tại Australia bắt đầu từ tháng 9/2019 làm hàng chục người mất tích và thương vong, hàng triệu hecta rừng cùng động vật bị thiêu rụi; vụ cháy xảy ra ngày 12/4/2019 tại nhà xưởng sản xuất thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội làm 08 người thiệt mạng; vụ cháy ngày 28/8/2019 xảy ra tại nhà máy Rạng Đông, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh sống xung quanh của nhân dân…

Đối với tỉnh Bắc Ninh, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) những năm qua đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện, số vụ cháy nổ đã được kiềm chế và làm giảm cả về số vụ lẫn thiệt hại do cháy gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, của địa phương. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là nguy cơ xảy ra cháy tại các cơ sở trong các khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở trong các làng nghề, khu dân cư (điển hình như vụ cháy xảy ra ngày 01/9/2019 tại Karaoke Passion thuộc phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh làm 01 người chết …).

Để kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và đưa ra những giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế những vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra, tạo tiền đề quan trọng góp phần đắc lực cho mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và UBND các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) ngày 22/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hằng năm, xác định đây là một trong những nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, đồng thời đề ra tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua đối với các tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể như:

- Khoản 2, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC quy định: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC; thành lập duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở, chuyên ngành theo quy định của pháp luật; ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp về PCCC; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về PCCC; bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC, sử dụng kinh phí PCCC đúng mục đích; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện PCCC; chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra.

- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về trách nhiệm công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của người đứng đầu gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về CNCH (Điều 7); tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn (Điều 8); tổ chức xây dựng thực tập, diễn tập phương án, kế hoạch CNCH (Điều 9); bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành (Điều 11); định kỳ hoặc đột xuất tự kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn về cháy, nổ, sự cố tai nạn khác và các điều kiện, biện pháp, phương án, kế hoạch CNCH (Điều 12)…

2. Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH các cấp định kỳ hằng năm, chủ động rà soát, báo cáo, đề xuất kiện toàn các thành viên trong Ban Chỉ đạo phù hợp với biên chế, cơ cấu mô hình tổ chức của địa phương. Tiếp tục phát huy tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH trên địa bàn, trọng tâm như: tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực (hoàn thành xong trong Quý III/2020); Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, phó đội trưởng đội dân phòng trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị và các hoạt động thi đua nhằm tổng kết, đánh giá 20 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (4/10) và Tháng an toàn PCCC (tháng 10)....; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

3. UBND các huyện, các sở, ban, ngành, các tổ chức và cá nhân tiếp tục tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC gắn với phong trào bảo vệ ANTQ và các phong trào thi đua khác, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ 4.0 nhằm đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền; tăng thời lượng đăng tải các chuyên trang, chuyên mục về PCCC trên sóng phát thanh, truyền hình, báo địa phương. Chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình cụm công nghiệp, doanh nghiệp và khu dân cư “An toàn về PCCC”, mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC.

UBND cấp huyện hướng dẫn 100% cơ sở, địa bàn xã, phường, thị trấn, thôn thành lập, củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng; đảm bảo công tác thường trực chiến đấu đối với lực lượng dân phòng, cơ sở sẵn sàng tham gia tổ chức chữa cháy có hiệu quả những vụ cháy nhỏ, mới phát sinh trên địa bàn phụ trách. Tiếp tục phối hợp thực hiện Đề án “Đầu tư trang bị phương tiện và huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện Đề án trang bị này để báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho định hướng việc triển khai thực hiện vào những năm tiếp theo.

UBND cùng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH các địa phương tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa phụ trách theo các mốc thời gian: Thị xã Từ Sơn và huyện Thuận Thành thực hiện trong năm 2020; huyện Quế Võ và huyện Gia Bình thực hiện trong năm 2021; huyện Tiên Du, huyện Yên Phong và huyện Lương Tài thực hiện trong năm 2022.

4. Duy trì nghiêm túc các Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép về PCCC (như cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC; giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC...); tăng cường kiểm tra công tác PCCC đảm bảo đủ số lần, số lượt và trình tự thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, nhất là kiểm tra đối với các nhà chung cư, khu dân cư phải đảm bảo theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; kiểm tra an toàn PCCC rừng... Định kỳ hằng năm, UBND các cấp phải thành lập ít nhất 01 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các doanh nghiệp, cơ sở, địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn PCCC; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tiếp tục thanh tra, kiểm tra đối với những doanh nghiệp có vi phạm nghiêm trọng, cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và thông báo rộng rãi đến các đơn vị liên quan đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Phấn đấu từ nay đến năm 2022 làm giảm số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh.

5. Khi quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu dân cư có loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chung cư cao tầng, trung tâm thương mại, nhà cao tầng... phải đảm bảo các điều kiện về giao thông, nguồn nước, thoát nạn, hệ thống kỹ thuật PCCC theo các tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC, kiên quyết không cấp giấy phép xây dựng nếu các cơ quan, tổ chức và cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và nghiệm thu về PCCC theo đúng quy định. Các địa phương và cơ quan chức năng rà soát, lắp đặt, bổ sung các trụ nước chữa cháy, điểm (bến bãi) lấy nước tại các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp đảm bảo theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA, ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng - Bộ Công an.

6. Tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng và trang cấp phương tiện cho Cảnh sát PCCC tỉnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ, cán bộ chỉ huy điều hành công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tổ chức khảo sát xây dựng, bổ sung phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ lớn, có nhiều lực lượng phương tiện tham gia cấp tỉnh mỗi năm ít nhất 02 phương án; cấp huyện ít nhất 01 phương án.

7. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, các ngành, người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh căn cứ nội dung Chỉ thị này xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện theo từng năm, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện; đồng thời phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả báo cáo và đề xuất khen thưởng, xử lý vi phạm (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
-Văn phòng Chính phủ;
- V01, C07 - Bộ Công an;
- TT TU, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đơn vị: Công an, Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo BN, Đài PTTH tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hương Giang