Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Gia Lai, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm 2020 đến nay, các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật như Cúm gia cầm (đã xảy ra tại 05 tnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Trà Vinh), bệnh Lở mồm long móng (đã xảy ra tại 07 tỉnh gồm: Quảng Ninh, Yên Bái, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Tiền Giang). Trên địa bàn tỉnh ta, chưa xảy ra ổ dịch Cúm gia cầm và dịch Lở mồm long móng (LMLM). Tuy nhiên, các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện từ tháng 5/2019 đến nay vẫn xảy ra rải rác ở một số xã, thị trấn và nhiều ổ dịch cũ còn tái phát. Trong khi đó, công tác chủ động giám sát, phát hiện dịch bệnh còn hạn chế, một số nơi chưa nắm bắt kịp thời, chậm báo cáo tình hình dịch bệnh; việc tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM định kỳ cho đàn trâu bò năm 2019 chưa đảm bảo 2 lần tiêm trong năm; việc tham mưu, đề xuất kế hoạch ứng phó với các chủng virut cúm gia cầm chưa kịp thời; thói quen buôn bán, giết mổ động vật nhỏ lẻ; hình thức chăn nuôi thả rông còn phổ biến,..v.v.. nên nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh là rất lớn.

Để khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định của Luật Thú y, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 1152/CT-BNN-TY ngày 17/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các chỉ đạo có liên quan của Trung ương, của tỉnh; trong đó cần tập trung các giải pháp trọng tâm sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ Dịch tả lợn Châu Phi, không để phát sinh, tái phát và dây dưa kéo dài.

b) Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng phòng bệnh; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi; rà soát, kịp thời tổ chức tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh LMLM, Cúm gia cầm, Tai xanh, Dại,... nhất là tại các khu vực có ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao.

c) Chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm (theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 và Công văn số 167/TTg-NN ngày 05/02/2020, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 730/KH-UBND ngày 09/4/2019 và Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 07/3/2020), bệnh LMLM (theo Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các chỉ đạo có liên quan của tỉnh; trong đó, đặc biệt lưu ý tổ chức tiêm phòng vắc xin hàng năm đầy đủ nhằm tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi.

d) Đẩy nhanh tiến độ tổ chức Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 1 năm 2020, hoàn thành trong tháng 02/2020; đồng thời, căn cứ diễn biến dịch bệnh động vật trên địa bàn để tiếp tục triển khai công tác tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đồng loạt cùng thời điểm (trong vòng 07-10 ngày) bằng vôi bột, hóa chất tại các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch, khu vực chăn nuôi mật độ cao, các chợ, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm.

đ) Chấn chỉnh các hoạt động thú y cơ sở tại cấp thôn, xã và huyện; đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh, báo cáo số liệu dịch bệnh theo quy định; đồng thời kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, đặc biệt tại cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật thú y, bảo đảm đủ sức thực thi nhiệm vụ.

e) Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại kinh tế, bức xúc cho người dân và cộng đồng.

g) Đẩy mạnh xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu trên địa bàn quản lý.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo các sở làm trưởng đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở; bao gồm cả việc kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phù hợp để tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 ở các cấp.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất ban hành Kế hoạch xây dựng các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố chức đánh giá thực trạng của tổ chức bộ máy quản lý công tác thú y cấp huyện trước và sau khi sáp nhập thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp từ Trạm Chăn nuôi và Thú y cũ để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc kiện toàn, củng cố hệ thống thú y cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, đủ sức thực thi nhiệm vụ; gửi báo cáo đề xuất về UBND tỉnh trước ngày 27/3/2020.

d) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

- Tiếp tục phối hợp, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 1 năm 2020, hoàn thành trong tháng 02/2020; căn cứ tình hình dịch bệnh để hướng dẫn các địa phương tiếp tục tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đồng loạt cùng thời điểm (trong vòng 07-10 ngày) bằng vôi bột, hóa chất tại các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch, khu vực chăn nuôi mật độ cao, các chợ, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm.

- Hướng dẫn các cơ sở buôn bán thuốc thú y về chủng loại và số lượng vắc xin nhằm đảm bảo cung ứng đủ vắc xin cho chủ vật nuôi để sử dụng phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng, buôn bán các loại vắc xin không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

đ) Tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và công tác phòng chống dịch về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

3. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với cơ quan thú y:

a) Tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; đặc biệt có giải pháp cụ thể để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép vào địa bàn.

b) Tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng, buôn bán các loại vắc xin không rõ nguồn gốc, trôi nổi, hết hạn trên thị trường; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp cản trở, lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, gây khó khăn cho người chăn nuôi trong việc tiếp cận, mua vắc xin để tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh gia súc, gia cầm.

5. Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát tại khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào tỉnh; không cho phép mọi hình thức buôn bán, vận chuyển động vật qua biên giới chưa qua kiểm dịch của thú y, không rõ nguồn gốc; phát hiện và kiên quyết xử lý tình trạng buôn lậu động vật và sản phẩm từ động vật theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; thường xuyên báo cáo các vấn đề phát sinh, vướng mắc gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Nội vụ, Thông tin và TT, Tài chính, Kế hoạch và ĐT;
- Cục QLTT tỉnh, Cục Hải quan GL-KT,
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Đài Phát thanh -TH tỉnh, Báo Gia Lai;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên