Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/CT-UBND

Trà Vinh, ngày 24 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2007/NQ-CP NGÀY 29/6/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM KIỀM CHẾ TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ ÙN TẮC GIAO THÔNG

Để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các tổ chức và nhân dân trong tỉnh quán triệt và chấp hành tốt các giải pháp cấp bách Chính phủ đã đề ra trong Nghị quyết mà trọng tâm là:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông:

a. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông cho mọi đối tượng tham gia giao thông để mọi người tự giác chấp hành là biện pháp quan trọng hàng đầu; yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, các cơ quan thông tin, báo chí, toàn thể nhân dân trong tỉnh phải đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên, kiên trì và liên tục.

b. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các đoàn thể, các doanh nghiệp có trách nhiệm giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các thành viên trong tổ chức của mình gương mẫu chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông; phải có chương trình thường xuyên phổ biến các quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông cho mọi thành viên của cơ quan, tổ chức, đơn vị; ban hành quy chế khen thưởng, biểu dương gương người tốt việc tốt trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng với mọi hình thức đối với những người vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

c. Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức quản lý chặt chẽ học sinh về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông; thường xuyên nhắc nhở, đưa thông tin liên quan đến trật tự an toàn giao thông vào nội dung sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội; quy định việc đánh giá đạo đức đối với học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 01/9/2007 kiên quyết xử lý nghiêm đối với học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có Giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

d. Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Hội đồng Đội tỉnh Trà Vinh chỉ đạo và tổ chức việc phổ biến nội dung pháp luật trật tự an toàn giao thông trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, biểu dương người tốt, việc tốt, phê phán các cá nhân vi phạm; nêu cao hơn nữa vai trò của Đoàn, Hội, Đội trong việc giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông.

e. Sở Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo và huy động các cơ quan thông tin, báo chí, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông cho mọi tầng lớp nhân dân và thực hiện Chỉ thị này; chú ý cùng với việc phê phán những cá nhân, tổ chức, đơn vị vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông còn phải nêu gương người tốt, việc tốt, tổ chức, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Kiên quyết cưỡng chế thi hành pháp luật trật tự an toàn giao thông và nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông vận tải.

a. Đi đôi với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông phải kiên quyết xử lý nghiêm những người vi phạm các quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông. Để tạo được chuyển biến tích cực về công tác này cần phải áp dụng ngay các biện pháp sau đây:

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đình chỉ lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3 - 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ;

- Thực hiện đình chỉ lưu hành các phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông bằng hình thức tạm giữ phương tiện hoặc tạm giữ đăng ký phương tiện, biển đăng ký, sổ chứng nhận bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo thời hạn quy định của pháp luật hiện hành;

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, đình chỉ hoạt động các phương tiện thủy nội địa không đăng ký, không đăng kiểm an toàn kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

- Đình chỉ hoạt động các cơ sở lắp ráp, tự chế các loại phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa trái phép, nếu cố tình vi phạm có thể tịch thu trang thiết bị trực tiếp sản xuất của cơ sở đó;

- Tạm giữ xe mô tô, xe gắn máy 30 ngày trở lên nếu người điều khiển vi phạm một trong các quy định sau: chở quá số người cho phép, đi vào đường ngược chiều, đường cấm, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông;

- Tạm giữ xe mô tô, xe gắn máy 90 ngày không phân biệt sở hữu đối với trường hợp học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có Giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy.

b. Lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phải xử lý công khai và đúng pháp luật, không phân biệt người vi phạm đi bộ, đi xe đạp, đi mô tô hay lái ô tô; người có thẩm quyền xử lý vi phạm mà cố tình không xử lý sẽ bị xử lý kỹ luật theo quy định.

3. Về kết cấu hạ tầng giao thông, giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Tổ chức giải tỏa dứt điểm trước ngày 30 tháng 3 năm 2009 các trường hợp lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông đường bộ các quốc lộ trên địa bàn trong phạm vi đã được bồi thường, xử lý; Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm về việc cưởng chế, phá dỡ các công trình trái phép trên hành lang an toàn quốc lộ; xử lý kỹ luật Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nếu để tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; những trường hợp cố tình vi phạm phải truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Trong năm 2008 hoàn thành việc quy hoạch hệ thống đường gom ngoài hành lang an toàn hệ thống quốc lộ và thỏa thuận với Bộ Giao thông Vận tải các vị trí đấu nối vào hệ thống quốc lộ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đến năm 2010.

4. Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật của phương tiện giao thông vận tải. Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ các bến đò khách, đò chở khách trên địa bàn quản lý; kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến đò, các đò không đủ tiêu chuẩn an toàn, thiếu trang bị cứu sinh theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để xảy ra tai nạn giao thông do bến đò hoặc đò không đủ các điều kiện an toàn sẽ bị xử lý kỹ luật, nếu tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị cách chức, bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

5. Giải pháp đối với người điều khiển phương tiện.

a. Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng công tác sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe, kiên quyết xử lý đến mức buộc thôi việc những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực trong lĩnh vực này, lãnh đạo của đơn vị có hành vi tiêu cực phải chịu trách nhiệm liên đới.

b. Thực hiện việc bắt buộc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ trước khi nhận lại Giấy phép lái xe đối với những lái xe vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đến mức bị tạm giử Giấy phép lái xe từ 60 ngày trở lên; thu hồi không thời hạn Giấy phép lái xe của lái xe khách chuyên nghiệp các loại D, E để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hoặc chở khách quá 100% số khách quy định.

c. Thu hồi không thời hạn Giấy phép lái xe của những lái xe nghiện ma túy.

6. Giải pháp giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông.

a. Từ 15 tháng 9 năm 2007, người đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các quốc lộ và 15 tuyến giao thông đường bộ trong tỉnh nêu tại Công văn số 147/UBT-KTKT ngày 23/01/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh đều bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

b. Từ 15 tháng 12 năm 2007, người đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

7. Tổ chức thực hiện.

a. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá Thông tin trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông; tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe ô tô; tổ chức hội nghị các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn quản lý về nội dung an toàn giao thông.

Tiếp tục rà soát, đề xuất ưu tiên xử lý các “điểm đen” về tai nạn giao thông; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra kiểm soát, các ngành chức năng liên quan và các địa phương giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ nêu tại điểm 3 Chỉ thị này.

b. Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong cơ quan, đơn vị và địa phương mình quản lý.

c. Các lực lượng thực thi pháp luật: Công an, Thanh tra giao thông vận tải…, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 29/KH.CAT (PV11) ngày 13/7/2007 của Công an tỉnh, trong đó cần giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn xử lý về vi phạm trật tự an toàn giao thông, quán triệt thái độ cương quyết trong xử lý các hành vi vi phạm, không có ngoại lệ theo tinh thần Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát có kế hoạch chỉ đạo, thực hiện các chiến dịch cao điểm về tuần tra, kiểm soát, xử lý theo chuyên đề như: Vi phạm của xe ô tô chở khách; vi phạm của xe mô tô, xe máy; xe ô tô chở quá tải, xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; uống rượu, bia say điều khiển phương tiện giao thông…; tăng cường công tác tuần tra, giáo dục phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông cho mọi đối tượng tham gia giao thông, đến từng hộ dân, từng khóm ấp… thường xuyên, kiên trì, liên tục.

d. Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị này trên toàn tỉnh. Các Sở, ban - ngành tỉnh, thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu rõ các biện pháp thực hiện, phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân phụ trách … Quá trình thực hiện thường xuyên kiểm tra, khen thưởng, biểu dương gương người tốt, việc tốt và báo cáo kết quả về Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày 25 hàng tháng để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cấp chính quyền địa phương, các doanh nghiệp với tinh thần chủ động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong