Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-121804-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng