Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-120173-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng