Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS529
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Giao thông - Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp, số 153, QL30, Phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng