Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác do Sở Giao thông vận tải quản lý - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác do Sở Giao thông vận tải quản lý - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS34
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Xây dựng, Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế và An toàn giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị quản lý đường bộ
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng