Thủ tục hành chính: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa mắt - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa mắt - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-BS209
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng