Thủ tục hành chính: Câp mới giấy chứng nhận cho tổ chức trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu công trình xây dựng - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Câp mới giấy chứng nhận cho tổ chức trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu công trình xây dựng - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-126630-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng