Thủ tục hành chính: Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-052132-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế, Chi cục thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế, Chi cục thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng