Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế -Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế -Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-237489-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng