Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS227
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại phòng Quản lý Lao động– Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc
+ Địa chỉ: 38 Đường Nguyễn Trãi- Phường Đống Đa- TP Vĩnh Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc
+ Điện thoại/Fax 0211. 3843403/0211.3843407
+ Thời gian tiếp nhận Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
(nếu thiếu, phải bổ sung theo quy định – có sự hướng dẫn của cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) và nhận Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả)
Bước 2: Phòng Quản lý Lao động kiểm tra Hồ sơ và trình Lãnh đạo ký duyệt và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Tổ chức xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. Thời gian trả kết quả Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Trong thời hạn 15 (mười năm) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp thì người nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền, nơi đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài về việc giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động
- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho cơ quan có thẩm quyền để cấp lại giấy phép lao động
- Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép lao động của người nước ngoài có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam
Giấy phép lao động đã được cấp trong trường hợp bị hỏng hoặc thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc
03 (ba) ảnh mầu, kích thước 3cm x 4cm (đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Lệ phí cấp lại giấy phép cho người ngước ngoài làm việc trong khu công nghiệp 300.000 đồng/giấy phép 1. Quyết định 54/2005/QĐ-BTC về mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Thủ tục hành chính liên quan Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Menu