Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS234
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh.
Cách thức thực hiện: - Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình (đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh).
- Hồ sơ chuyển qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép bưu chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng