Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-137650-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng