Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế - Vĩnh Long

Thông tin

Số hồ sơ: T-VLG-130750-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng