Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-133385-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông và Kinh tế & tâp thể - Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Quản lý dự án Công trình giao thông (BQLDACTGT), Đoạn quản lý (QL) đường bộ và đường sông - Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 02 (hai) ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng