Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp) - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp) - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-059710-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Thời hạn giải quyết: 05 làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp) - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện dưới đây gửi đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận:
1. Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hoá, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên
2. Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ
3. Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng
4. Không được đặt khoá, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
5. Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề
6. Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2
7. Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận: Kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn; chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Văn hoá
Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Văn hoá thẩm tra hồ sơ tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép, trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Bước 4: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp) - Ninh Thuận

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009)
Văn bản đồng ý của các hộ liền kề hoặc văn bản xác định hộ liền kề không có ý kiến (phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sở tại)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp) - Ninh Thuận

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Bản xác nhận hồ liền kề
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009)
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp) - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp) - Ninh Thuận

Menu