Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép cho xe ôtô vào phố cấm - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho xe ôtô vào phố cấm - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-059559-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Công an huyện, thành phố nơi có đường cấm, phố cấm - Công an tỉnh Hưng Yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện, thành phố nơi có đường cấm, phố cấm tỉnh Hưng yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng