Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) - Bộ Y tế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) - Bộ Y tế

Số hồ sơ: B-BYT-022684-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý Dược
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Dược
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế địa phương nơi cơ sở đóng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng