Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tách thửa, hợp thửa quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Đắk Nông

Thông tin

Số hồ sơ: T-DKN-130302-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng