Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-157724-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng